Søg
Søg
Søg

Klubhus udlejning

Udvalg

Udlejning af klubhus

Regler for klubhus udlejning
Klubhuset kan lejes af betalende aktive, og tidligere aktive medlemmer der er overgået til passivt medlemskab.
Klubbens egne aktiviteter har fortrinsret før udlejning. Dog sådan, at er klubhuset udlejet, har det første prioritet.
Klubhusudvalget kan kræve besked om udlejningens formål og samtidig frasige lejemålets indgåelse.
Lejeren af klubhuset skal være til stede under lejemålet og er ansvarlig for at lejen af lokalet forløber på en ordentlig måde med hensyntagen til andre i området, så ikke andre generes af høj musik eller anden støj.
Der må ikke henstilles højttalere eller spilles musik uden for lokalerne.
Lejeren af klubhuset er økonomisk ansvarlig og erstatningspligtig for enhver skade, som evt. opstår under udlejningen, medmindre det skyldes almen slitage. Spørgsmålet herom afgøres suverænt af klubhusudvalget.
Udlejningen gælder normalt fra kl. 16.00 dagen før arrangementet til dagen efter arrangementet kl. 1500. Alt skal være ryddet efter kl. 1500.

Klubhus reservation kan ske i indeværende år og max. 2 år frem i tiden.

Du booker klubhuset ved at udfylde og sende et skema, se nedenfor.
Når anmodningen er behandlet af klubhusudvalget, sender de en e-mail retur med besked om udlejningen er OK.

Beløbet for lejen betales senest 30 dage før lejedato.
Prisen for leje er for nuværende 2100 kr. i 2022 priser inkl. rengøring før festen.
Ønskes lokalet lejet til enkeltstående arrangementer på hverdage kan dette lade sig gøre for 1100 kr. uden forudgående rengøring.
Et daglejemål går fra kl. 08.00 til kl. 22.00.

Leje er under forudsætning af at medlemmet deltager i arrangementet.

Afgår et aktivt eller tidligere aktivt medlem ved døden, kan klubhuset lejes for 500 kr. til et mindesamvær på dagen hvor begravelsen/bisættelsen finder sted.

Konstateres der fejl og mangler forsøger lejer først selv at udbedre det inden klubhusudvalget kontaktes. Kan udbedringen vente, men der skal tages affære på det efterfølgende, noteres det ned på et stykke papir og lægges i køkkenet.
På hjemmesiden er en opdateret aktivitetskalender, så man kan se om lokalet er ledigt.

Der er rygning forbudt i klubhuset.

Klubhuset skal afleveres i opryddet og rengjort. Borde og stole sættes på plads.
Sørg for at huset er sikret, når det forlades, herunder påse at lys, kaffemaskiner og elektriske installationer og lignende er slukket og at døre og vinduer er lukkede.
HUSK: Din egen chip kan ikke anvendes i forbindelse med fester, brug den udlejnings chip du får udleveret.

Se alle lejebetingelser her.

Bookingskema med kalender

Med venlig hilsen
Klubhusudvalget.
Redigeret september 2022.