Søg
Søg
Søg

Sejludvalget

Udvalg

Sejludvalget

Sejludvalget har ansvaret for alle klubbens sejladsorienterede aktiviteter og planlægger og afvikler fælles ture og evt. kapsejladser for klubbens medlemmer, såsom Blå Bånd, Pinseture mv.

Sejludvalget er også arrangør af den årlige cykeltur “Tour de Haderslev”.

Kapsejladser og stævner som vedr. jollesejlerne – det være sig både på Haderslev Dam og på Haderslev Fjord – arrangeres af ungdoms- og jollesejlerne selv.

Formand

Holger Clausen
+45 21 73 68 13
holger99dk@yahoo.dk

Udvalgsmedlem

Jesper Vantore
+45 51 31 65 15
jesper@vantore.dk

Udvalgsmedlem

Mia Rasmussen
+45 22 16 38 15
miarasmussen123@hotmail.com

Udvalgsmedlem

Hans Henrik Petersen

hape54@outlook.com