Søg
Søg
Søg

Medlemmmer

Frivillige

Medlemmer

På denne side kan du meddele sekretæren ændringer i dit medlemskab.

Det være sig ved en ny adresse – en ny båd – eller salg af båd – og det kan være ændringer af forsikringsforholdene for din båd. Alle punkter er vigtige at få meddelt til medlemskartoteket. Til dette formål udfylder du blanketten Adresse- og medlemskabsændring. Efter at den er udfyldt sendes den direkte til sekretæren.

Endelig finder du også her en Udmeldelsesblanket. Det ligger jo nærmest i ordet, at det er den blanket der skal udfyldes, såfremt du ønsker at opsige dit medlemskab af Haderslev Sejl-Club.

VIGTIGT !!!  Med henvisning til HSC’s love gælder, at 1. januar er sidste frist for rettidig udmeldelse af klubben.