Søg
Søg
Søg

Info DK

Gæster

Kære sejler- og autocamper gæster

Vi byder alle gæster hjertelig velkommen til Haderslev Sejl-Club (HSC) – beliggende ved den røde klubhusbygning lige efter X-Yachts bådeværft på sydsiden af Haderslev Havn.

Haderslev Fjord er lang – ca. 9 sømil, og tillige én af de smukkeste fjorde i Danmark!

Bådpladserne i HSC er mærket med max. bredde, så du har mulighed for at finde den rigtige plads i første forsøg. BEMÆRK! Der kan være forskel i vanddybderne, ved de forskellige liggepladser, alt efter vindretning. Der er lavet ”reserverede” gæstepladser umiddelbart foran den røde klubhusbygning. De er alle forsynet med indhalerliner.

Autocamperpladserne er beliggende umiddelbart syd for den røde klubhusbygning. Der er ca. 20 pladser reserveret til autocamperne. Adgang til pladserne foregår mellem de to opstillede bøjer (rød og grøn) ca. midt for autocamperpladsen.

Nyopførte toiletter og baderum findes i den østlige ende af HSC´s klubhusbygning. Der er indrettet både familiebaderum og faciliteter for handicappede.

Automat til betaling af havne- og pladspenge er opstillet i mellemgangen i klubhusbygningen. Der betales med betalingskort. I automaten trækkes der kort til brug ved bad- og toiletområderne, samt kort til brug ved vaskemaskine og tørretumbler.

I klubhusbygningens forhal, som er ca. midt i bygningen, er der opstillet en pc, som kan benyttes af vore gæster.

Kodenøgle til gratis HOTSPOT fremgår af havnebilletten, som fås ved betalingen.

Lånecykler er placeret ved værkstedsbygningen på pladsens sydøstlige hjørne. Koden til låsene fremgår af havnebilletten, som fås ved betalingen.

I sæsonen kommer der dagligt en havnekontrollør forbi såvel på broerne, som på autocamperpladsen.
Hjertelig velkommen i Haderslev Sejl-Club – HSC!

Formand
Carsten Mikkelsen
+45 29 92 28 54
formand@haderslevsejlclub.dk