Søg
Søg
Søg

Havnemester

Udvalg

Havnemester

Havnemesteren varetager alle klubbens broer og søværts relaterede opgaver, herunder at anvise havneplads til medlemmernes både.

Havnemesteren har ansvaret for mastekranen, herunder vedligehold og certificering.

Havnemesteren er formand for broudvalget og foranlediger igangsættelse af godkendte anlægs- og reparationsopgaver på broerne sammen med broformændene.

Havnemesteren leder havnekontrollørerne, der kontrollerer og tilser gæstesejlere og vore gæster i mobilhomes/autocampere.

Havnemesteren styrer suverænt placeringen af medlemmernes både, og kan foretage rokeringer, hvor det skønnes nødvendigt på grund af ændringer i bådstørrelser og vanddybder.

Anskaffelse af større både, som kræver større bådplads, SKAL afklares med havnemesteren inden anskaffelsen. Ellers kan bådejerne ikke være sikre på plads ved HSC´s broanlæg.

Havnemesteren fører klubbens havnepladskartotek, og kommer med forslag til bestyrelsen om udlejningen af bådpladser.

Adgang til Havnekartoteket kræver en adgangskode. Hvis ikke har den eller har glemt den så send en mail til klubbens sekretær.

Havnemester
Jan Geiken
+ 45 22 42 97 98
havnemester@haderslevsejlclub.dk