Søg
Søg
Søg

Varsel om forhøjet vandstand

Som I måske har hørt i nyhederne, er der varslet kraftige vinde fra øst med deraf følgende forhøjet vandstand i bl.a. Haderslev Havn.

Prognosen siger, at vi i øjeblikket skal regne med op til 197 cm over daglig vande natten mellem fredag og lørdag. Det er ganske voldsomt, og I opfordres derfor til at tilse jeres båd snarest og sørge for, at fortøjningerne kan klare den forhøjede vandstand, uden at klamper/pullerter rives af broerne eller båden. Vær også opmærksom på, at der er risiko for at tovværk kan løftes af træpæle, hvis det blot er lagt løst om fortøjningspælen.

Til orientering er strømmen fra i dag onsdag slukket på alle broerne, så vi om muligt undgår kortslutningsskader på el-standerne.

Klubhuset er i risikozonen, da gulvkoten desværre kun er 182 cm. 

Lad os håbe, at prognosen er for pessimistisk.

Hvis I er bortrejst og ikke har mulighed for at tilse jeres båd bedes I kontakte Heinrich Jespersen på 61758658 eller Jan Geiken på 22429798. I vil også kunne svare på denne mail, hvis I har behov for hjælp.

Venlig hilsen

Carsten