Top_
Haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/ 

Retur til
forrige side
HSC Arkiv

Haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/

Informationsside 2007

Informationsside fra 2007.

Opdateret 19. marts 2023.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

UPDATE

Haderslev Sejl-Clubs infoside - Se alle informationer nedenfor.

UPDATE

December

 
31.12.2007 Godt nytår - vi ses i 2008
   
28.12.2007 Med Tina til Aarøsund for ungdomssejlere
   
24.12.2007 Bestyrelsen ønsker alle en god Jul
   
18.12.2007 Beslutning om tyverisikring og adgangskontrol
   
17.12.2007

 

 

Broregulativet må være svært at forstå.
Igen i år kniber det med at få medlemmer til at forstå, at både som overvintrer i vandet skal ligge strømret for at undgå beskadigelser på vore broer. Broregulativet er oversat til dansk og sidste afsnit omhandler netop ovennævnte emne. Læs derfor regulativet eller få yderligere vejledning af Lars Knudsen.
   
17.12.2007

 

HSF fik sin endelige bestyrelse på plads.
Lørdag dannede rammen om en ekstraordinær generalforsamling i vor naboklub, hvor Kaj Jelling Andersen blev valgt som ny kasserer. 
   
14.12.2007 Mødereferat fra seneste bestyrelsesmøde
   
14.12.2007

Klubhusudvalget ønsker kreative forslag.

   
14.12.2007 Masteudvalget renoverer igen
   
09.12.2007 Pigeaften i klubhuset i det nye år
   
07.12.2007


 

Klubhusudvalget arbejder på højtryk.
Det er glædeligt at det nye klubhusudvalg allerede har barslet med en mængde gode forslag, som vi håber vil kunne vedtages og igangsættes snarest, så vi i begyndelsen af det nye år vil have rammerne på plads for udnyttelsen af klubhuset.
   
07.12.2007

 

 

HSF afholder ekstraordinær generalforsamling.
HSF afholder 15. december ekstraordinær generalforsamling med kun et punkt på dagsordnen nemlig valg af ny kasserer. Vi takker den afgående kasserer og formand for ramslaget Henrik Bjerregaard for det fine samarbejde vi har haft i året der gik og håber på et godt samarbejde med den nye kasserer.

   
07.12.2007

 

 

Vis hvor du kommer fra.
Vær stolt af at komme fra Haderslev Sejl Club og køb den nye serie HSC klistermærker. Sæt den i bagruden på din bil eller sæt den på din båd. Grundlæggende skal ALLE ifølge broregulativet føre klubstander, men der kan gives dispensation overfor både som sejler kapsejlads og hvor en stander er vanskelig at montere.
   
04.12.2007 Referat fra generalforsamlingen 2007
   
02.12.2007

 

El og vand er nu afbrudt.
Da bådene nu er sikkert på land, lukker vi d.d. for strøm og vand på pladsen og broerne indtil foråret.
   
01.12.2007

 

Udvalgene har taget arbejdshabitten på

Allerede på tirsdag indleder klubhusudvalget det første møde om klubhusets fremtid, og dagen efter er der bestyrelsesmøde hvor vi håber at få løftet sløret for hvad og hvornår vi kan træffe afgørelser om anvendelsen.

   
01.12.2007

 

Huske, huske, ikke glemme...

Andespillet på mandag.

   
December  
November  
   
29.11.2007

 

 

Søsportcenteret beskåret i tilskud.
Selvom kommunen har beskåret tilskuddet til Søsportcenteret med 1/3 står de mange brugerne solidariske omkring brugerbetaling af de manglende kr. 50.000 så aktiviteterne på centret kan fortsætte fremover. Ledelsen af Søsportcenteret har gjort et flot stykke arbejde i at få budgettet til at hænge sammen.
   
29.11.2007

 

Andespil, Lotto og Amerikansk lotteri.
Skip Robinson ekspeditionen foran flimmeren og få en skæg og hyggelig aften i vort klubhus sammen med omkring 60 andre medlemmer.
   
30.11.2007

 

 

Samarbejdsudvalg oprettes nu permanent med HSF.
Relationerne til HSF er gennem hele 2007 blevet forvandlet til et venskab mellem 2 naboklubber, og som konsekvens vil vi udbygge samarbejdet i 2008 ved at oprette et permanent samarbejdsudvalg som vil mødes kvartalsvis for at diskutere fælles anliggender og stå sammen om de udfordringer kommunen har i støbeskeen.
   
30.11.2007

 

 

Formandens klumme kommer nu kvartalsvis.
Hvert kvartal startende 1.1.2008 vil formanden her på siden gøre status over klubbens tilstand samt hvad der er forgået i de forløbne 3 måneder. Vort motto om åbenhed som blev gennemført sidste år under Hans Ollings ledelse, vil blive gennemført og udbygget så medlemmerne bedre kan følge med i udviklingen.
   
29.11.2007 Klubhusudvalget etableret og oppe i omdrejninger
   
25.11.2007

 

43 medlemmer til Torskespisningen.
Efter generalforsamlingen blev der afviklet torskespisning og alle havde en hyggelig aften med sang og vittigheder af mere eller mindre lødig karakter. Tak til Gitte og hendes team for at stå for alt det praktiske.

   
24.11.2007 Rekordfremmøde på generalforsamlingen.
   
24.11.2007


 

Nedtælling til generalforsamlingen lørdag kl. 15.00.
Det er nok en af de vigtigste generalforsamlinger i mange år, idet vi skal tage stilling til klubhusets skæbne og hvordan vi fremover kan udbygge et bedre socialt klubliv. Derfor er det vigtigt at møde op og være med til at præge beslutningerne og bestyrelsen håber på et kanonfremmøde her i eftermiddag.

   
23.11.2007


 

Grisen har slået alle pælene til Bro E.
Der skal lyde en tak til de 8 medlemmer fra HSF som på rekordtid har slået alle 33 pæle til vor nye bro. De har knoklet sammen med Lars, Egon, Valdemar m.fl. fra morgen til aften. Nu afventer vi kommunens pram, hvorefter brodækket bliver lagt på i løbet af december.
   
20.11.2007

 

 

Broudvidelsen af Bro E startede idag

HSF stillede idag med masser af folk og påbegyndte slagningen af pæle til vor nye bro. Lars K og hjælpere bragte pælene fra pladsen hen til søsætningskajen, hvorefter HSF folkene fragtede dem til arbejdsstedet. Det lykkedes dem i dag at slå 22 pæle ind mod land, så med det tempo bliver vi hurtigt færdig. Se billedserien fra de første dages arbejde.

   
20.11.2007


 

Super opbakning omkring Torskespisningen.
Det er nu lykkedes Gitte Elmelund, som er tovholder for vort klubarrangement efter generalforsamling at samle 40 tilmeldinger. Fuglsang har lovet at sponsorere øl, klubben giver et par flasker brændevin, men det er nok klogt selv at medbringe drikkevarer til eget forbrug, da vi ikke kan servere drikkevarer uden bevilling.
   
18.11.2007

 

Slutspurten til Torskespisning går ind NU.

Der er nu tilmeldt 30 medlemmer til torskespisning efter generalforsamlingen. Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 20. november, så op af sofaen og meld dig til nu og få en hyggelig aften i godt selskab.

   
18.11.2007 Indbrud i klubhus og både
   
17.11.2007


 

Kommunikation via e-mail.

Det er ulige nemmere at kommunikere en besked til et medlem via e-mail end ved at forsøge at få kontakt pr. telefon. Det vil betyde meget for klubben, hvis I vil fremsende Jeres e-mail adresse til os f.eks. under punktet "kontakt os". Vi har efterfølgende mulighed for at orientere Jer om aktiviteter i klubben.

   
16.11.2007 Forslag til beslutning på generalforsamlingen
   
16.11.2007 Udvidelse af Bro E starter i næste uge
   
15.11.2007

Sidste bestyrelsesreferat inden generalforsamlingen

 

   
13.11.2007 2 2 Nye spændende indlæg vedr.  klubhus eller ej.
   
11.11.2007

Andespil mandag den 3. december 2007

   
10.11.2007


 

Torskespisningen bliver et hit - meld til i god tid.
På grund af den spændende generalforsamling vedrørende klubhusets skæbne, ser det ud til, at der er stor interesse for at deltage i torskespisningen i vort "måske" eget klubhus. Især ønsker vi at se de mange nye medlemmer, som er kommet til i de sidste par sæsoner, så vi kan lære hinanden bedre at kende.
   
10.11.2007

 

 

Årets sidste bådoptagning er nu tilendebragt.

Så er det slut med at tage både på land. Som det fremgår af billederne er der ikke så meget plads tilbage at arbejde på. Vi har taget de sidste 4 både på land, så nu er der ikke plads til at løfte flere over søsætningskajen. Man må derfor kontakte en vognmand,som kan tage Jeres båd på land via Kommandørkajen. Henvend Jer til pladsmester Lars Knudsen vedrørende vinteropbevaringplads.
   
08.11.2007 Afrigning af master samt placering i masteskure.
   
08.11.2007 Kommunens visioner for havnen.
   
08.11.2007 HSF skal vælge ny formand på generalforsamlingen.
   
04.11.2007


 

Torskespisning efter generalforsamlingen.
Traditionen tro bliver der arrangeret torskespisning med hele "svineriet" efter generalforsamlingen den 24. november 2007 kl. 19.00. Drikkevarer medbringer man selv efter behov og tilmelding bedes foretaget i god tid da bespisningen leveres fra Søstjernen.
   
04.11.2007 Sæsonen 2007  i billeder.
   
02.11.2007 Sæt kryds i kalenderen og mød op på generalforsamlingen.
   
02.11.2007


 

Sidste gratis optagning af både 3. og 4 november.

Vi henleder opmærksomheden på, at sidste kollektive optagning er førstkommende weekend, hvorefter optagning er for egen regning og initiativ. Både som skal overvintre i vandet skal ifølge vore regulativer placeres strømvendt vest/øst efter pladsmesterens anvisninger.

   
01.11.2007

Årsregnskab + Budget er nu tilgængelige på hjemmesiden.

   
November  
Oktober  
   
30.10.2007

 

 

Søsætningskajen er nu reddet fra korrosion.
Som nævnt i tidligere indlæg konstaterede vi i sommer i forbindelse med lavvande, at alle zinkanoderne på kajen var opbrugt og væk, og vi besluttede, at det var nødvendigt at få monteret nyt tærezink omgående, hvis vi skulle forhindre en korrodering af kajen med uoverskuelige konsekvenser som følge. Et dykkerfirma har nu svejset nye zinkanoder på kajen under vandlinjen og den skulle nu være sikret i mange år fremover.
   
28.10.2007 


  

Vellykket demonstration af bundafrensning med CO2.

Igår blev der på pladsen demonstreret en ny afrensningsmetode som fjerner gammel bundmaling på en mere miljørigtig måde. Båden som blev benyttet i  forsøget var en Maxi 84 og det tog ca. 4 timer at fjerne bundmalingen.
Se videooptagelse af demonstrationen.

   
27.10.2007 Medlemsbrev (klubbladet nr. 4) er på trapperne.
   
26.10.2007
 

Forpagtningen af Restaurant Sejlclubben er ophørt.

Bestyrelsen og forpagter Oluf Mühl er blevet enige om, at forpagtningen ophører med øjeblikkelig varsel, således at fredag 26. oktober var sidste officielle åbningsdag.

   
25.10.2007


 

Møde med kommunen vedrørende fremtiden.

Der er idag blevet afholdt møde med kommunen vedrørende fremtidsplanerne for hele havneområdet, og vi har sammen med HSF og kajakklubben, som en fælles enhed fremsat vore ønsker og behov, som vi nu i fællesskab skal fremlægge skriftligt overfor kommunens 17/4 udvalg, som politisk har ansvaret for området.

   
24.10.2007

 

Demonstration af bundafrensning med CO2.

Husk at der lørdag den 27. oktober 10.30 afholdes demonstration af en ny afrensningsmetode, som er meget skånsom for miljøet. Firmaet er desuden vært ved en forfriskning i forbindelse med arrangementet.

   
18.10.2007


 

Mastekranens elektriske spil er afrigget.

Det har været nødvendigt at afmontere det elektrisk spil, idet fjernkontrollen til spillet i forbindelse med højvande er kommet under vand, og kræver reparation. Spillet bliver tidligst monteret igen ifm søsætningen 2008, når vi har vurderet om det kan betale sig at reparere eller købe et nyt spil.

   
18.10.2007

 

Bro E udvides nu med 40 meter.

Broudvidelsen af 10 stk. nye pladser på Bro A er nu en realitet og vi fortsætter den 15. november med udvidelsen af Bro E. HSF udfører pæleslagningen og tømrerfirmaet Erik Petersen, Haderslev udfører tømrerarbejdet.

   
18.10.2007


 

Skilte med breddeangivelse til havnepladserne.

Det blev Kontor Syd A/S som fik fornøjelsen at sponsorere de nye skilte som vil blive opsat ved siden af de grøn/røde skilte på hver enkelt havneplads, hvorved man på forhånd kan se pladsens bredde inden man anløber havnepladsen. Lars K og Valdemar har stået for opmålingen.

   
18.10.2007


 

Demonstration af bundafrensning med CO2.

Vi har lørdag den 27. oktober kl. 10.30 arrangeret en demonstration af en ny afrensningsform som skulle gøre det nemmere og mere miljøvenligt at afrense bådens bund. Da det angiveligt larmer voldsomt kan det anbefales at tage høreværn med til demonstrationen.

   
18.10.2007
 

Webmaster er tilbage efter endt ferie.

Hvis nogen synes strømmen af information er ophørt skyldes det en tiltrængt ferie. Batterierne er ladet op og klar igen.

   
10.10.2007
 

Medlemsindlæg vedr. klubhus eller ej.

På generalforsamlingen vil klubhusproblematikken være et punkt på dagsordenen. Lad os få taget hul på for og imod via medlemsindlæg.

   
08.10.2007 Fint alternativ til aflyst fyrskibssejlads.
   
07.10.2007

Årsberetning fra pladsmesteren.

   
07.10.2007 

  

Giv dig selv en fleecetrøje med silkefor.

I kan stadig nå at gøre et kup ved at købe en af klubbens fleecetrøjer og spare kr. 75. Vi har 7stk.  Large, 15 stk. XL og 4 stk. 2XL tilbage og de sælges uanset størrelse for kun kr. 175,00.

   
07.10.2007

 

 

Forhandling med kommunen om ny lejeaftale.

Den 25. oktober er HSC og HSF indkaldt til møde med den ny Haderslev Kommune omkring de fremtidige planer for vor fælles fremtid. Vi håber i fællesskab at kunne forhandle en god aftale på plads specielt vedrørende aftalens løbetid.

Da vi har investeret store beløb i anlæg, klubhus m.v. er det vitalt for os, at vi trygt kan investere videre uden at risikere at investeringerne går tabt.
Vi orienterer om aftalens indhold så snart den foreligger.

   
07.10.2007 Sunken fiskekutter bjerget for ejers regning.
   

06.10.2007


 

Aflysning af Fyrskibssejladsen

Det har desværre været nødvendigt at aflyse fyrskibssejladsen samt morgen- og aftenarrangementet på grund af manglende tilmeldinger.

   
05.10.2007

 

 

Bestyrelsesreferater og oplæg til generalforsamling

Der vil de næste 2 måneder op til generalforsamlingen den 24. november 2007 blive lagt informationer vedrørende bestyrelsesmøder, regnskaber, budgetter m.v. ud på siden under punktet bestyrelse. Der vil ikke på informationssiden blive henledt opmærksomheden på de enkelte indlæg.

   
05.10.2007 Gratis svømning i vinterhalvåret.
   
04.10.2007

 

Se din havn fra tårnets top

Det lyder som et Gasolin nummer, men vedlagte billeder stammer fra mastekranes top, som netop er blevet færdigrenoveret.

   
04.10.2007 Nyt medlemsindlæg om ændring af mastekran
   
03.10.2007

 

 

Ny formand for ungdomsudvalget

I forbindelse med afslutningen på sæsonen valgtes Kenn Wormington til formand for ungdomsudvalget. Han er nytilflyttet austalier, taler efterhånden dansk, ved

alt om rugby og har Adam, Cecilie og Emil som C-sejlere. Han er gift med Charlotte og hun har lovet at stå bi med det danske. Kenn erstatter Lene Netterstrøm i bestyrelsen.

   
03.10.2007 Nyt medlemsindlæg
   
03.10.2007 Resultater fra ungdomsafdelingens afslutningssejlads.
   
01.10.2007

 


 

Mastekranen krævede omgående reparation

Vi opdagede i sidste uge at mastekranen udgjorde en sikkerhedsrisiko, idet der var overhængende fare for, at wiren på udlæggerarmen kunne knække, fordi taljen ikke mere kunne køre rundt. Det ville i værste fald indebære at udlæggerarmen og mast ville falde ned og beskadige fartøjer og mennesker.

Derfor besluttede vi os til en lynaktion og renoverer samtidig mastekranen, når vi alligevel skal til vejrs.

Mvh. Lars Knudsen.

   
01.10.2007


 

Masteskurene får nu nyt tag

Nu varer det ikke længe før vore masteskure bliver fyldt op med master og derfor har vi haft medlemmer igang med at sætte tag på de nye skure, som er kommer til som supplement til de eksisterende. Tak for hjælpen til tømrersjakket. Mvh. Lars Knudsen.

   
01.10.2007 Referat af de 2 seneste bestyrelsesmøder.
   
Oktober  
September  
   
30.09.2007 Restlager af Fleecetrøjer med silkefor og HSC logo sælges.
   
30.09.2007

Afslutningssejlads for Ungdomsafdelingen.

   
30.09.2007 Stevelt blev hårdt ramt af højvande.
   
28.09.2007 Nordøstenkuling skabte højvande i Haderslev.
   
26.09.2007

 

Endnu en kutter ligger på havnens bund.

I går opgav den store blå fiskekutter,  som lå ved kaj øst for Helene, at holde sig flydende. Gav vide om det er en ny form for ophugningsstøtte, man bare ikke har hørt om endnu. Se billederne fra havaristen.

   
26.09.2007

 

Tilmelding til Fyrskibssejlads og afslutningsfest

Tilmelding kan foregå via opslag i klubhuset eller I kan tilmelde Jer via hjemmesiden på følgende mailadresse: webmaster@haderslevsejlclub.dk.

   
25.09.2007 Henstilling omkring parkering ifm optagning af både.
   
24.09.2007 Indbydelse til Fyrskibssejlads og fest om aftenen.
   
24.09.2007 Check lige reglerne for afrigning og placering af masterne.
   
24.09.2007 Resultatet af mandagskapsejladserne 2007.
   
24.09.2007
 

Invitation til Hanseboot udstilling i Hamborg 03.11.2007.

HSF arrangerer bustur til efterårets bådudstilling i Hamborg og indbyder medlemmer af HSC til at deltage i arrangementet.

   
24.09.2007 Hjemmesiden var midlertidig ude af drift i fredags.
   
23.09.2007 Datoer for bådoptagning er nu planlagt.
   
23.09.2007 Ungdomsafdelingen afholder klubmesterskab den 30. september.
   
15.09.2007

 

 

 

Sprechen und schreiben Sie Deutch DK > GE.

Det gør jeg desværre ikke i tilstrækkelig grad til at kunne lave en tysk udgave af dele af vor hjemmeside, som meget gerne skulle være færdig til den kommende sæson.

Andre informationer omkring havneopkrævning, toiletforhold, parkering og campering burde også være tilgængelige for vore tysksprogede gæster.

Hvis der skulle være medlemmer som ville hjælpe mig med oversættelser ser jeg meget gerne frem til en henvendelse.

   
15.09.2007


 

Medlemmers hjemmesider findes nu under LINKS.

Flere af vore medlemmer har lavet deres egen hjemmeside, hvor de fortæller om deres hobby sejlsport med turbeskrivelser og andre sjove informationer. Det synes jeg vi skal dele med resten af klubben og jeg har derfor under LINKS oprettet et faneafsnit som hedder "Andre medlemmers hjemmesider".

   
14.09.2007


 

Aflysning af kapsejlads på Dammen i week-enden.

Det er desværre på grund af vejret med udsigt til kuling været nødvendigt at aflyse ungdomsafdelingens sidste kapsejlads med deltagere fra klubber i hele det sydjyske område. Med vindhastigheder på 15 m/sek er det uforsvarligt at risikere uheld og farlige situationer selv på Dammen.

   
11.09.2007
 

Stemningsbilleder fra fjorden 8 & 9 september.

Nu hvor de sidste ture skal nydes sender Jette Skov Jer nogle stemningsbilleder fra deres seneste tur.

   
06.09.2007


 

Alle ungdomsafdelingens ældre joller er nu solgt

Ved salget af ungdomsafdelingens Yngling er alle 3 joller nu solgt og erstattet af 3 nye FEVA joller, som ungdomsafdelingen utvivlsomt vil få meget fornøjelse og kundskab af at kunne sejle. Det bliver spændende at se hvordan næste sæson vil udvikle både optimisterne samt Feva-sejlerne.

   
03.09.2007

Stor fiskekutter ved Vodhænget er sunket

Natten mellem lørdag og søndag sank den grønne ombyggede fiskekutter og ligger nu på havnens bund. Olieudslippet er blevet inddæmmet af beredskabsstyrelsen. Vi bringer billeder fra bjergningen af kutteren senere.

   
02.09.2007 Billeder fra Lyse Blå Bånd sejladsen.
   
02.09.2007
 

Billeder fra Blå Bånd sejladsen

Resultatlisten er nu tilgængelig og vinderen blev Ove Kristoffersen i True Love. Se bådene gå i mål i Aarøsund.

   
01.09.2007

 

Blå Bånd ændrer destination på grund af vejret

Det var rigtigt godt set at sejladsudvalget ændrede programmet så der blev sejlet til Aarøsund istedet for Assens. Der var lovet 12-15 m/sek fra vest søndag så det var en helt rigtig beslutning der blev truffet. Aarøsund Sejlklub stillede deres klubhus "Perlen" til rådighed med kort varsel - TAK FOR DET AAB.

   
01.09.2007
 

 Den 3 FEVA-jolle er døbt "Højkant"

Vort nyeste medlem Rikke Mahler døbte ungdomsafdelingens nye jolle. Læs mere om dåben og se billeder fra dåben.

   
September  
August  
   
31.08.2007


 

Så kører toget til Assens i morgen

Når jeg ser listen af tilmeldinger til Assens turen lørdag 1.09.07 bliver jeg ked af at se, at ingen af vore nye medlemmer har meldt sig til dette arrangement. De "gamle" medlemmer bider altså ikke, og de vil gerne se nye ansigter som kan være med til at udvikle vort klubarbejde. Se at få skrevet Jer på og kom af sted.

   
31.08.2007 Aktivitetskalenderen ajourført med optagningsdatoer.
   
30.08.2007

 

 

 

Rokeringerne af havnepladser til næste sæson.

Vi vil til næste år være nødsaget til at kigge nærmere på en mere hensigtsmæssig udnyttelse af vore havnepladser, således at bådenes størrelse og længde svarer til bådpladsens størrelse. Vi tager naturligvis hensyn til medlemmer som har ligget på den samme plads i mange år. Der er imidlertid mange der i år har købt større både uden at spørge klubben om der var en plads ledig til deres nyindkøb. Fremover kan man ikke påregne at få ny havneplads ved køb af ny båd medmindre havnemesteren har godkendt båden og anvist en ny plads.
Det gælder alle både med bredde over 3.20 meter.

   
28.08.2007

 

Alle nordkajens 25 havnepladser er nu helt færdige

De sidste søm er nu slået i og redningsstigerne er monteret, og der er derfor ingen undskyldninger for ikke at flytte bådene over på de tildelte pladser. Det er sidste udkald hvis I vil undgå at blive kontaktet personligt af havnemesteren.

   
27.08.2007
 

Man o War joller på dammen

Det er sjældent man hører om denne jolle, men der sejles stadig på livet løs på Dammen.

   
27.08.2007
 

Undomsafdelingen sejler med på Lyseblå Bånd.

Igen i år lægger ungdomsafdelingen sig i kølvandet på "de store" og deltager i kapsejladsen med mål i Stevelt.
   
26.08.2007

 


 

Blå Bånd kombineres med fælles klubarrangement til Assens

Blå Bånd som tidligere var et kapsejladsarrangement konverterer hermed til et klubarrangement, hvor vægten nu lægges på socialt samvær. Derfor indbydes alle medlemmer til en Assenstur, hvor man deltager med sejl- eller motorbåd eller som kapsejlende sejlbåd. Fredericia Sejlklub deltager i arrangementet og kommer med musikken. Der er ingen faste grænser for i hvilket omfang man vil deltage, men der er lagt op til fællesspisning med medbragt mad.

   
25.08.2007 Referat af bestyrelsesmøde 08. august 2007.
   
25.08.2007


 

 

Reklamationer over opkrævning af havnepenge

Vi har gennem en periode modtaget mange henvendelser fra gæstesejlere som gerne vil betale havnepenge, men som ikke bliver kontaktet af vor havneopkræver med henblik på betaling. Vi er bekendt med disse forhold som for klubben betyder mistede indtægter. Derfor opsætter vi mandag en postkasse ved toiletterne indeholdende konvolutter, hvor gæsterne kan indbetale havneafgiften, hvis havneopkræveren svigter.

   
25.08.2007

 

Nordkaj plads N1 - N14 Flyt venligst derover nu.

Det er umuligt at disponere pladser til nye medlemmer når I nordboere ikke flytter over på den plads I har fået tildelt. Jeg har henstillet til Jer både skriftligt og på hjemmesiden om at flytte bådene.

   
21.08.2007

Endelig kom vi i gang med udvidelsen af BRO A

Efter et langt forløb af forhandlinger mellem kommune, entreprenør samt adskillige statslige myndigheder har ramslaget nu banket de første pæle, som markerer udvidelsen af vor BRO A med 10 stk. nye pladser.

   
19.08.2007 Advarsel - polske tyve måske på spil i klubben.
   
18.08.2007 Optagnings weekends er nu fastlagt.
   
18.08.2007


 

Afrigning og klargøring af bådstativer

Selvom der heldigvis er 2 måneder til første bådoptagning, er det alligevel en god ide at aflægge sit stativ et besøg og sikre sig at det er forsynet med navn og telefonnummer, samt at det er i forsvarlig stand, så man ikke risikerer at blive afvist af kranførerne under optagningen.

   
18.08.2007

Status over udførte aktiviteter på pladsen.

   
15.08.2007

Novaen "Snickers" fører mandagssejladserne.

   
12.08.2007

Nordkajpladser N1 - N14 klar til indflytning.

Der er nu sat rød/grønne skilte på alle 25 pladser, men kun N1 - N14 er helt færdige, idet man mangler at slå nogle planker på bolværket under den nuværende vandlinje. Resten af pladserne bliver færdige så snart vandstanden falder.

   
12.08.2007

 

Pokalen bliver nok i skabet

Klubmesterskabet i kapsejlads på Årø måtte desværre aflyses på grund af manglende tilmelding, og alt sættes nu ind på Blå Bånd sejladsen den 1. september. Husk at tilmelde Jer i god tid så det smitter af på andre.

   
12.08.2007 Medmenneskelighed kender ingen grænser.
   
11.08.2007

 

TAI PAN til Schwerin gennem Lauenburg kanalen

Turen gik gennem Elben til Dømitch og derfra til Schwerin gennem ca. 32 sluser, et utal af broer og kan varmt anbefales. Max højde 3.50 m. og dybden i kanalerne er ca. 2 meter.

   
11.08.2007  Ungdomsafdelingen informerer om augustaktiviteter.
   
09.08.2007

 


 

Flytning af både til Nordsiden - reminder.

Jeg har på hjemmesiden samt skriftligt bedt medlemmer som har fået tildelt plads på nordsiden om at flytte derover, så vi kan få bragt orden i pladserne på sydsiden igen. Det kan ikke være uoverkommeligt at bruge 10 minutter på at flytte sin båd over på de nye fine havnepladser. Vi mangler en hjælper der vil skrue de sidste 10 rød/grønne skilte på og beder interesserede om at henvende Jer til Pladsmester Lars Knudsen.

   
08.08.2007

 


 

Spændende kreative fortøjningsløsninger

En kreativ og spændende fortøjningsløsning er set på Bro C. Den består af en blok på agterpælen, en spand med vægt under vandlinien samt et par meter tovværk flydende i vandlinien. Bortset fra det flydende tovværk er løsningen sikkert udemærket, indtil naboen får tovværket i skruen. Når man herefter sejler fra pladsen lægger man alt overflødigt inventar på broen, indtil man vender hjem igen. Det er en OMMER ................. medlem.

   
 02.08.2007

 


 

Værestedet begynder nu at tage form

Der er blevet udført et kæmpearbejde med at få den røde træbarak forvandlet til et hyggeligt værested for medlemmer og gæster som ønsker en sludder efter endt sejltur. Foruden en meget flot terrasse ud mod vandet er der nu også lagt fliser mellem værestedet og værkstedsbygningerne. Vi takker de medlemmer der har hjulpet til samt dem der har sponsoreret stole, borde, markiser, værktøj og meget andet.

   
02.08.2007

 

Årets kapsejladsbegivenhed står for døren

Det prestigefyldte klubmesterskab 2007 skal igen i år placeres. Sejladserne foregår den 11. august på Årø, så meld dig til i god tid og få trimmet båden ind til mesterskabet. Der hænger indbydelser og tilmeldinger i klubhuset.

   
01.08.2007

 

 

 

Grønt lys for flytning af både til Nordkajen

Vi kan nu tage næsten alle vore 25 pladser i brug på nordkajen, med undtagelse af 4-5 stykker længst mod øst, som gerne skulle være færdige meget snart. Jeg har udsendt et brev til alle tidligere medlemmer som lå på den "gamle" nordkaj og på baggrund af returnerede svarskemaer  har jeg forsøgt at imødekomme alles ønsker. Se derfor det nye pladskartotek her på hjemmesiden under Broudvalg eller i udhængsskabet og flyt derefter venligst Jeres både over på Nordkajen. Hvis nogen synes den tildelte plads ikke passer, kommer jeg gerne med målebåndet.

   
August  
Juli  
   
28.07.2007

 

 

 

Større redningsaktion fik positiv udgang

En dum SKARV havde forvildet sig ind bag skørtet på søsætningskajen.

Den har været dykket ned og ikke kunnet se noget frem for sig.

Pludselig er den stødt mod noget hårdt (spunsvæggen) der er af jern.

Her må den have tænkt, lad mig komme op til overfladen. Dette har den så gjort, men bare inde bag træværket, der har fungeret som tremmer i et fængsel.

Det er lige så solidt bygget, så man tager ikke bare en lille hammer og fjerner en tremme. Så startede redningsaktionen som I kan følge i billedgalleriet.

   
27.07.2007

 

Haderslev Sejlforening gør noget ved sikkerheden

Vi har indledt et samarbejde med sejlforeningen omkring sikkerheden på vort fælles havneområde, og de har allerede startet ud med opsætning af redningsstiger på udvalgte steder. Læs mere på Sejlforeningens hjemmeside.

   
 

Følg Maxi 87 "Maxina" tur via dens hjemmeside

Lars de Vos Hübbe har lavet en fin hjemmeside som løbende kan følges via vor sjov og balladeside. Prøv og kig ind på siden og hvis I har lyst må I alle gerne bringe indslag, billeder samt oplevelser fra de havne i har besøgt.

   
23.07.2007

 

Følg Maxi 87 "Maxina" tur via dens hjemmeside

Lars de Vos Hübbe har lavet en fin hjemmeside som løbende kan følges via vor sjov og balladeside. Prøv og kig ind på siden og hvis I har lyst må I alle gerne bringe indslag, billeder samt oplevelser fra de havne i har besøgt.

   
22.07.2007

 

 

 

 

 

Inspiration til vor sejlklub indhentes i ferien

Det er interessant af besøge nye havne og opleve hvordan de løser problemer omkring toilet, opkrævning, faciliteter for gæstesejlere samt klubliv. De fleste har valgt en betalingsordning hvor man via en betalingsautomat kan modtage alle de ydelser der behøves til opkrævning af havnepenge, el, bad m.v. Det må vi også i HSC se nærmere på inden den næste sæson. Jeg har spurgt mange om smertegrænsen for betaling af ydelser, og langt de fleste mener at kr. 120 for en plads, kr. 10 for et bad samt betaling for aktuelt elforbrug. 1/3 af de adspurgte, herunder mange tyske, nordmænd og svenskere sagde samstemmende at mulighed for vaskemaskine og et fælleshus med aktivitetsmuligheder for børn og voksne med TV og evt. EDB/Internet ville få dem til at blive længere i havnen. Information om muligheder og seværdigheder er også et vigtigt parameter som vi skal have skruet ind i vor markedsføring af HSC og Haderslev.

   
20.07.2007


 

Byggetilladelsen til vore nye broer er i hus.

Selvom det har været en hård fødslen fordi mange styrelser skal give deres accept inden der må slås en eneste pæl, er tilladelsen d.d. blevet konfirmeret skriftligt hvilket betyder at vi nu kan går i gang med udvidelsen af vort broområde.

   
20.07.2007


 

Vor nye terrasse ved værestedet er færdig og klar til brug

Man kan kun have beundring for de medlemmer som i deres sommerferie har ofret tid på at udføre ting for os andre. Denne gang udmøntet i en kanonflot terrasse med udsigt til havnen hvor vi kan sidde og hygge os efter en lang arbejdsdag. TAK til Lars, Sømanden, Kurt og alle de andre der har deltaget.

   
18.07.2007


 

Masteskurene har nu haft flyttedag

Gennem længere tid har et masteholdet arbejdet på, at vi til efteråret får optimale forhold når vi skal afrigge. Aflæg lige det nye område et besøg og se hvor flot kirkegården er blevet omdannet til et super mastehotel med gode adgangsforhold.

   
13.07.2007


 

 

Gæstepladser giver valuta i kassen

Vi vil henstille til vore medlemmer, at de i egen interesse vender de rød/grønne skilte så gæstesejlere kan være med til at finansiere de goder vi er ved at etablere på klubbens område. 5 ekstra gæster pr. døgn = kr. 500 pr. døgn x ca. 100 mulige dage pr. sæson (ialt kr. 50.000). Det giver lidt stof til eftertanke, at vi med bedre forhold og fokusering på mulighederne kan skaffe klubben en betydelig indtægt til f.eks. etablering/drift af klubhuset.

   
13.07.2007

 

Ibrugtagning af Nordkajen er nu en realitet

Vi begynder nu af montere rød/grønne skilte på de pladser entreprenøren frigiver (p.t. 5 stk. fra vest) og vil tillade at Nordfolket kan anvende disse pladser midlertidigt indtil den endelige pladsfordeling ligger fast primo august.

   
06.07.2007

 


 

Masteskurene flyttes til Kirkegården.

De meget trange forhold ved vore nuværende masteskure er p.t. ved at blive ændret, idet masteskurene flyttes over på "kirkegården", som er blevet tømt for gamle skibsvrag. Masteskurene vendes øst/vest og der bliver rigtig god plads på alle sider af skurene, så man kan køre rundt med masterne på vogne. Afrigning af master vil komme til at foregå på det sted masteskurene stod før, så man ikke behøver at stå på nakken af hinanden.

   
06.07.2007

 

 

Status på broudvidelse af Bro A

Høringsfristen på 8 uger er nu tilendebragt hvor diverse styrelser kan komme med indvendinger omkring vor udvidelse af havnen. Det store ramslag skulle komme retur i begyndelsen af august, idet man mangler at slå 4 pladser for kommunen. Vi krydser fingre for at tilladelsen snart indløber og at det kommer til at passe med ramslagets ankomst.

   
06.07.2007

 

 

Tildeling af pladser på Nordkajen

I den kommende uge vil der blive udsendt et brev fra HSC til de 25 medlemmer som havde båd liggende på Nordkajen sidste sæson. Vi ønsker naturligvis at tilgodese alle ved tildeling af plads, men må dog tage hensyn til, at størrelsen af pladserne er ændret i forhold til sidste år. Der er 10 stk. 3.00 meter, 11 stk. 3.50 meter samt 4 stk. 4.50 meter.

   
06.07.2007

 

 

Status på ibrugtagning af Nordkajen

Vi havde håbet  at kunne ibrugtage Nordkajen omkring den 1. juli, men vejrguderne har ikke været enige i denne dato. Den megen regn har betydet, at det ikke har været muligt for entreprenøren at få pumpet alt vand væk mellem kaj og spunsvæg, så opfyld kan finde sted. Det betyder at brodækket ikke kunne lægges og at man derfor ikke kan komme i land. Vi håber nu på ca. 1. august.

   
03.07.2007

 

Sommerlejr i Aabenraa

Juniorafdelingen var igen i år på sommerlejr 29. juni til 2. juli. Det er Lillebælt Sydkreds der organiserer det, og i år var det Aabenraa Sejl Club der var vært.
   
01.07.2007

 

 

TDC Hotspot Internetnetadgang nu i drift

Vort nye Hotspot er en afgrænset zone med trådløs adgang til internettet med hastigheder på op til 2 Mbit/s, som gør det muligt for vore medlemmer og gæster at benytte internet medens man ligger i havn.

Under punktet TDC Internetadgang kan I informere Jer om ordningen samt hvordan man tilslutter sig.

   
Juli  
Juni  
   
30.06.2007
 

Forårets 3 mandagssejladser er nu afviklet.

Efter 3 sejladser fører Albin Novaen "Snickers" forårets sejladser. Det er stadig tid til at melde sig til efterårets sejladser og vinde hele puljen.

   
29.06.2007

 

Byrådet nedstemte Toldbodgade projektet definitivt.

Ved byrådsmødet torsdag aften blev det definitivt afgjort, at der ikke hverken nu eller senere kommer en bro eller tunnel tværs over havneområdet.

   
28.06.2007

 

 

Toldbodgade projektets endeligt eller hvad?
Som det fremgik af artiklen i Ugeavisen i denne uge bliver det måske i aften besluttet i Haderslev Kommunes økonomiudvalg,  at efterkomme Hansborg entreprenørernes krav om at projektet om en broforbindelse ved den gamle toldbod nu og fremover definitivt aflives. Vi håber det vil give arbejdsro for både HSC og HSF fremover.
   
28.06.2007
 

Rygerne får trange kår i sejlklubberne fremover.

En hyggelig fyraftensbajer i klubhuset bliver pr. 15. august 2007 uden røg. Nye regler betyder at rygning i sportsklubber herunder sejlklubber bliver forbudt.

   
27.06.2007 

 

Blæst, lavvande og stramme fortøjninger.

Selvom den kraftigere vind blæste det meste af vandet ud af fjorden og vi oplevede den laveste vandstand i mange år, skete der kun få skader på både og broer, selvom fortøjningerne var spændt til bristepunktet.

   
27.06.2007

 

Yngling med målerbrev, indregistreret trailer og sejlnr. D 182.

Efter udbud blandt vore medlemmer annoncerer vi nu vor Yngling til salg på internettet, idet vi i FEVA jollen har fundet den helt rigtige erstatning.

   
26.06.2007

 

Ungdomsafdelingen til FEVA kursus i Vejle

Ungdomsafdelingen var d. 23. juni på et meget inspirerende Feva-kursus i Vejle.
Peter Appel fra Dansk sejlunion var kursusleder assisteret af Mik, som har stor erfaring med Feva XL. Se flere
billeder af FEVA jollen.

   

22.06.2007 

 


 

Feva jollerne Plat og Krone er nu døbt.

Torsdag aften var der bådedåb på Søsportcenteret af de nye 2 mands FEVA joller til ungdomsafdelingen. Hans Olling nævnte i dåbstalen at anskaffelsen af de nye joller åbner gode muligheder for at ungdomsafdelingen vil komme til at blomstre igen og aldersgruppen efter optimistsejlerne vil få en spændende og konkurrencedygtig båd med mange udfordringer.

   
20.06.2007

Stemningsbilleder fra Pigeturen på Dammen.

   
20.06.2007

Referat fra ungdomsafdelingens Picnictur til Bergs Plads,

   
18.06.2007 Mødereferat fra bestyrelsesmøde 06.06.2007.
   
17.06.2007


 

Båddåb af ungdomsafdelingens nye joller.

Vore nye FEVA joller er ankommet til ungdomsafdelingen og bestyrelsen inviterer til bådedåb på Søsportcentret torsdag den 21. juni kl. 18.00, hvor der vil blive afholdt en ceremoni, korte taler samt servering af røde pølser og sodavand. Mhv Hans Olling.

   
16.06.2007

 

Kapsejladsresultater for aftensejladserne.

Vi vil nu fremover under punktet kapsejladsudvalget bringe resultaterne af de gennemførte aftenkapsejladser på fjorden, som foregår om mandagen.

   
16.06.2007

 

Klubstander er bedre end ingen klubstander, meeen alligevel.

Vi stiller os normalt tilfreds med at vore medlemmer har en klubstander og blander os ikke i om den sidder placeret korrekt. Der er dog grænser for hvad vi synes er rimeligt og det viste eksempel er et af dem.

   

16.06.2007

 


 

Parkering på havneområdet.

Pladsmesteren henstiller til at der ikke bliver parkeret ved Værestedet som er under renovering samt i kranens arbejdsområde. Vi har etableret parkeringspladser fra restauranten til kajakklubben på indersiden af vort opbevaringsområde. Optag venligst ikke de parkeringspladser foran Restaurant Sejlclubben som er reserveret til restaurantens gæster.

   
16.06.2007

 

 


 

Ankerbøjerne i Fjorden er nu udskiftet.

Bøjeholdet havde en travl arbejdsdag, hvor der også blev udført noget dykkerarbejde nede ved forankringen. Det var Jacques Cousteaus alias Bjarne Winther, der heldigvis havde taget dragten med, så vi slap lettere og tidsmæssigt billigere om ved arbejdet. Alle bøjerne er nu forsynet med ny kæde og tærezink, så de bør kunne holde nogle år. De nye bøjer er fine plasticbøjer med HSC- logo og nummer på. Numrene begynder med 1 nærmest havnen og slutter med 12 ved Ørby Hage. Du kan se den nøjagtige placering og dybgang under punktet Broudvalg.
   
16.06.2007

 


 

Vellykket pigetur på Dammen.

15.06.2007    HSC er nu TDC Hotspot med internetadgang

Fra idag vil det være muligt for alle vore medlemmer, gæster, autocampere, forretningsfolk osv at få internetadgang via vort nyetablerede HOTSPOT. Løsningen er foretaget i samarbejde med TDC og er baseret på brugerbetaling. Overalt i landet etableres disse HOTSPOTS og man vil kunne checke sin mail og besøge internettet når man kommer til en ny havn.

   
12.06.2007
 

Sejlere sniger sig uden om promillegrænsen.

Hul i loven om spritsejlads siger Bådmagasinet.

   
12.06.2007

Razzia i Lillebælt og Svendborg.

   

11.06.2007

 

 

Haderslev Havn fik 3 stjerner af Politiken.

I lørdagsudgaven af Politiken under lørdagsliv/hobby har Per Hjort fra Politiken anmeldt havnen, fjorden, byen m.v. og har givet os 3 ud af 5 mulige stjerner, og jeg bringer hermed artiklen som jeg har fået tilsendt fra redaktionen, dog uden billedmateriale.

   

09.06.2007

 

 

 


 

Bagud med gæstesejlere.

Jeg omtalte den 4.6.07 at det er bydende nødvendigt at vende de rød/grønne skilte når man forlader sin plads. En statusrapport fra vor havneopkræver fortæller at vi er bagud i forhold til sidste år ved samme tid. Jeg ved godt at Nordkajen har haft sin betydning, men det skulle være slut om ca. 3 uger. Sidste år anløb ca. 800 gæstesejlere klubben og jeg har indgået et væddemål med havneopkræveren om at vi skal nå 1000 gæstesejlere i år. Da jeg er en dårlig taber, må I hjælpe med til at vi når dette mål, da det i sidste ende er Jeres egne penge. Få den hvide "streamer" af Lars Knudsen og få vendt skiltene til grønt.
Mvh havnemester Claus Persson.

   
09.06.2007

 


 

Udsigtsterrasse ved Værestedet.

Bestyrelsen har bevilget penge til færdiggørelse af projekt Værestedet, som er en kombineret værkstedsfunktion samt et mødested for medlemmer som dropper ind til en sludder og samkvem med andre medlemmer. Der bliver lavet en stor terrasse ud mod vandet med hegn samt flisebelægning mellem bygningerne. Der har været lagt mange arbejdstimer i at få det så langt og vi glæder os til at kunne holde indvielse om en måneds tid.

   
08.06.2007
 

Toiletvognen er på vej

Installationerne til den nye toiletvogn bliver lavet i den kommende uge, hvorefter vi forventer at kunne tage toiletvognen i brug i midten af denne måned.

   
07.06.2007

 

 

Status på Nordkajen

Hvis forholdene arter sig, forventer vi om ca. 3 uger at kunne flytte både over på Nordkajen igen. Østenvind og højvande er ikke lige det brobyggerne har brug for, men det er professionelle folk og de er netop begyndt at lægge 2 parallelle planker udenpå spunsvæggen. Nu mangler der opfyldning mellem land og spunsvæg samt brodækket.

   
07.06.2007


 

Budrunden på klubbens både er færdig.

Klubben er nu blevet 2 både fattigere og 2 medlemmer er blevet en båd rigere. Vi håber bådene vil gøre gavn istedet for at henligge ubenyttede i et skur. Vi mangler nu blot at afhænde Ynglingen, som inden længe vil blive udbudt til salg på nettet, hvis ikke andre HSC medlemmer ønsker at byde ind.

   
04.06.2007


 

Havneopkrævningen er nu påbegyndt.

Vor havneopkræver har startet sæsonen og checker broerne mellem kl. 08.00 - 09.30 samt efter kl. 17.00. Medlemmer som stadig ikke overholder vedtægterne omkring klubstander samt årsmærkat vil blive opkrævet havnepenge på samme vilkår som gæstesejlere.

   

04.06.2007

 


 

Opkrævning af havnepenge.

Vi er nu næsten færdige med at montere de nye grøn/røde skilte på broerne. Derfor er det beskæmmende, at medlemmer drager på week-end tur uden at vende skiltene til grønt. Man kan få udleveret en hvid "streamer"  som monteres under det grønne skilt, og hvor man angiver hvornår man vender tilbage. Vi går glib af rigtigt mange penge på denne konto.

   
01.06.2007


 

Feva XL - ungdomsafdelingens nye 2 mandsjolle.

Sejlerbladet 2.2007 er netop udsendt til medlemmerne og på side 18 og 19 gennemgås og testes vore nye joller. Ungdomsafdelingen ser ud til at få en virkelig spændende og udfordrende jolle som vi alle glæder os til at se sejle på Dammen.

   
01.06.2007

Servernedbrud på vort WEB-HOTEL.

Vor hjemmeside har været nede fra 08.00 - 14.00 i dag på grund af en serverfejl. Heldigvis sker det ikke så tit og "oppetiden på vor server" ligger fint på 98.9%.

   
Juni  
Maj  
   
30.05.2007 Picnic til Bergs Plads - ungdomsudvalget.
   
28.05.2007

 

 


 

Klubbåde til salg - bud modtages indtil 6.6.07 kl. 17.00.

Som tidligere meddelt har vi 3 klubbåde som vi ikke længere har behov for og som vi derfor udbyder til salg via vor hjemmeside.

Vi har desværre ikke kunnet lave det bedste billedmateriale, men klik ind, kig og byd, eller henvend dig til havnemester Claus Persson 25112754 for nærmere inspektion.

                      Limbo 15´ Glasfiberjolle med 20 HK Marinermotor

                      606 sejlbåd uden ror

                      Yngling med målerbrev, trailer og sejlnr. D 182

(3 billeder lånt www.yngling.dk).

   
25.05.2007


 

Fuld fart på optimister på Dammen.

Der blev trænet på livet løs i frisk vind på Dammen under kyndig ledelse af Jeppe Friis i ledsagebåden. Der var 10-12 både på vandet og det så ud som om alle morede sig gevaldigt. Det er positivt at se aktiviteterne og ungdomsafdelingen ser nu frem til at modtage de nye 2 mands joller i løbet af juni.

   
25.05.2007 
 

Pigesejlads på dammen.

Der indbydes hermed som noget nyt til en pigesejlads på Dammen onsdag den 13. juni 2007 kl. 17.30.

   
21.05.2007


 

Vor nye traktor er ankommet.

Vi har gennem længere tid lånt en traktor af et medlem, men vi har længe ønskes os en traktor som var noget større til at slæbe både og stativer. Vi monterer nu palleløfteren på den nye traktor, som vi mener vi kan få meget glæde af. Traktoren er købt brugt og blevet istandsat gennem nogle måneder.

   
21.05.2007

 

 

Parkeringsforhold omkring containerne.

Hvis man går og keder sig kan man altid på en tur på havnen og finde morsomme og pudsige forhold som næsten kunne bruges i skjult kamera. Se engang hvordan man finder ledig parkeringsplads ved at parkere foran eller indenfor kegler som markerer at man absolut ikke skal holde der af hensyn til tømning. Vi har fundet løsningen på problemet.

   
16.05.2007

 

 

Kommunikation via e-mail.

Selvom mange synes det er upersonligt at kommunikere via e-mail kan det være vanskeligt at passe klubbens mobiltelefon i kombination med et civilt job. Jeg vil derfor meget gerne have Jeres e-mailadresser, så vi i det mindste kan komme i forbindelse med hinanden på denne måde. Venligst send Jeres e-mail på "kontakt os" siden under punktet ændre medlemsdata.

Mvh Havnemester Claus Persson.

   
16.05.2007 

 

Forpagteren svarer på diverse medlemsindlæg.

Foranlediget af de mange medlemsindlæg, samt for at aflive rygter eller myter om diverse emner omkring klubhus, forpagtning samt toiletforhold, har Ollie sendt følgende medlemsindlæg.

   
14.05.2007

 

 

Flere og flere giver en hjælpende hånd.

Se lige dette billede, det er ikke en person, der er på vej til julemarked, men "sømanden", der er en uvurderlig hjælp med at få ordnet pladserne. Et andet medlem har påtaget sig opgaven at rense sivkanterne for dåser, flasker, flamingo, plastposer m.v. så vi alle kan få rene og pæne omgivelser. Afse en time og hjælp med at få trimmet vor klubs område f.eks. ved henvendelse på værestedet.
   
14.05.2007

 

Igen problemer med toiletforholdene.

Mange medlemmer spørger om det kan være rigtigt, at man skal have sit private toiletpapir og håndsæbe med, når man går og arbejder med båden. Læs følgende 4 medlemsindlæg om emnet.

   
14.05.2007

 

 

Resultat af mønstring på broerne .

Det var ikke så slemt som frygtet, idet mange have fået påsat stander, navn og hjemsted, medens det kniber gevaldigt med at få sat årsmærkaterne 2007 på båden. Det er af hensyn til havneopkrævning vi er nødt til at have disse ting i orden. Lad os nu få bragt tingene på plads så havnemester ikke skal sætte gule sedler i forstaget.

   
14.05.2007

 


 

Udlevering af rød/grønne skilte.

Nu hvor vi er færdige med søsætningsweekenderne, vil pladsmesteren gerne takke for den gode hjælp der er ydet fra nogle medlemmers side. Der er stadig nogle ting, der trænger til at blive lavet, og derfor vil det være dejligt med en ekstra indsats med at få sat rød/grønne skilte på broerne B-C-og D. Heldigvis er der medlemmer der har sat skilte op ved deres plads. Kære medlemmer henvend jer ved "værestedet", hvor vi er, og få udleveret skilte og skruer. Det er ikke svært at montere dem.
   
14.05.2007


   

Uddybning af Haderslev Havn - deponering/klapning.

I forbindelse med vort møde med HSF blev det drøftet, at det kunne blive aktuelt for HSF + X-Yacht at få uddybet havnearealet. For de teknisk interesserede er der her et indlæg om reglerne omkring emnet fra Bruno Junker, koordinator Arbejdsmiljø & Miljøleder.

   
11.05.2007 

 

 

 

Tak for god disiplin ved søsætningerne.

Nu hvor vi er færdige med søsætningsweekenderne, vil pladsmesteren gerne takke for den gode hjælp der er ydet fra nogle medlemmers side. Der er stadig nogle ting, der trænger til at blive lavet, og derfor vil det være dejligt med en ekstra indsats med at få sat rød/grønne skilte på broerne B-C-og D. Heldigvis er der medlemmer der har sat skilte op ved deres plads. Kære medlemmer henvend jer ved "værestedet", hvor vi er, og få udleveret skilte og skruer. Det er ikke svært at montere dem.
   
10.05.2007 Smuk stemning og nostalgi fra Fynboen
   
10.05.2007
 

Dansk Sejlunions hæfte "Tursejler 2007" er udkommet

Dansk Sejlunions hæfte "Tursejler 2007" (Danske havne, Vejrtjenester i Norden, DS's turbøjer) er kommet. De ligger til afhentning i klubhuset.
   
09.05.2007 Referat af bestyrelsesmøde 2. maj 2007
   
09.05.2007

 


 

Mønstring af havnepladser og både

I den kommende weekend vil havne- og pladsmester foretage en registrering af placeringen af bådene på bropladserne, for at konstatere om bådene ligger på de anviste pladser. Samtidig vil vi checke om bådene i henhold til HSC´s vedtægter overholder betingelserne for at ligge ved HSC´s broer. Der er tale om føring af klubstander, navn, hjemsted samt årsmærkat påklæbet båden. Der vil blive påsat en mærkat på de både, som hurtigst muligt skal bringe evt. mangler ud af verden.

   
08.05.2007

 

 

Klargøring af nyt vinteropbevaringsområde VEST.

Så er sømanden, smeden og pladsmesteren ved at være færdige med at tage skinner op. Nu kan vi køre de store både om på plads Vest til vinteropbevaring. Skinnerne der er taget op, vil blive brugt til at lave afspærringsbukke af, så vi kan bruge bådopbevaringspladsen til parkering i sejlsæsonen. Vi brugte den nye palleløfter til det grove arbejde.
   
08.05.2007

 

 

 

Aftenkapsejladsmøde afholdt i går.

Vi var i alt 10 personer der var mødt op til vores aftensejladsmøde på havnen mandag aften, og vi aftalte forsøgsvis kun at sejle 2 sejladser i foråret, og så for så vidt mulig at bakke op om dem,og så ta´ n snak i løbet af sommeren, for at se hvad vi gør i efteråret.

De 2 mandage hvor vi sejler her i foråret er mandag d. 21 maj og mandag d. 4 juni, begge dage med skippermøde kl.18.oo og start kl. 18.30. Tidspunkterne er også sat ind i aktivitetskalenderen, så ingen glemmer tidspunkterne. Mvh Svend Nielsen, Kapsejladsudvalget.

   
05.05.2007


 

Rift om havnepladserne i vore nabohavne.

Fyns Stiftstidende bringer i dag 2 større artikler omkring mulighederne for at opnå havneplads til sin nye båd. Selvom vi synes vor situation p.t. er lidt uoverskuelig, er det intet mod den tålmodighed nye bådejere må væbne sig med i vore nabohavne.

   
05.05.2007
 

Priser og fakta om fynske bådpladser.

I denne artikel kan du læse om priserne på bådpladser i det fynske område. Vi kunne måske finde inspiration til at gøre tingene anderledes i HSC fremover.

   
04.05.2007 


 

Klubbåde til salg.

I forbindelse med indkøb af nye joller til ungdomsafdelingen, sættes følgende klubbåde til salg. Det drejer sig om 1 stk. Yngling 1981, 1 x 606 1976 samt 1 x Limbo 15' jolle med 25HK motor fra 1981. Kontakt Havnemester Claus Persson på 25112754 hvis du ønsker at byde på bådene.

   
Maj  
April  
   
   
   
April  
Marts  
   
Marts  
Februar  
   
   
   
Februar  
Januar  
   
   
   
Januar   
   
Juli  
   
   

 

  

 

Under renovering af WEBMASTER

Det er virkelig en udfordring at få data valideret med dato og øvrige oplysninger som findes på

http://haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/

Dette arbejde er fortsat under "undersøgelse".............

 

 

 

28.09.2007    Nogen burde skamme sig

Vi bruger mange penge på rengøring og er kede af at vore toiletforhold har en standard vi ikke kan være bekendt overfor vore gæster m.v. Når nogle af vore medlemmer benytter vasken på herrenes toilet til afvaskning og rengøring af pensler efter bundmaling, viser det en total ringe respekt for den klub han/hun er medlem af. Griseriet blev opdaget mellem torsdag aften og fredag middag, og vi vil håbe vedkommende har rigtig dårlig samvittighed og at det ikke gentager sig. Mvh Lars Knudsen Pladsmester.

 

24.04.2007    Formandens klumme nr. 2 - ungdomsarbejdet

Læs om de nye tiltag klubben har indledt for at styrke ungdomsarbejdet med helt nye jolletyper.

 

22.04.2007    Genhusning af både fra N-kajen

Som omtalt tidligere, senest af formanden under standerhejsningen, skal vi forsøge at skabe plads til alle som ligger på pladserne på Nordkajen. Derfor bedes disse medlemmer kontakte havnemester Claus Persson 25112754 umiddelbart inden søsætning så vi kan finde en ledig plads.

 

22.04.2007    Strøm og vand afbrydes ikke 28. & 29. april

Pladsmesteren meddeler, at der er fundet en ordning som betyder, at vi kan benytte vand og el som normalt, og at der derfor skal ses bort fra tidligere meddelelse.

 

21.04.2007    Standerhejsning og nyrenoveret flagmast

Det lykkedes flagmastelauget at reparere flagmasten og få den på benene tids nok til standerhejsning lørdag eftermiddag. Der var fint fremmøde og Hans Olling fremhævede i sin tale, at vi skal være tolerante og hjælpsomme, så vi kan få plads til alle bådene i overgangsperioden, indtil nordkajen er renoveret og vi har fået slået nye pladser. Hans Olling nævnte også indkøbet at 2 nye joller som skal fastholde og styrke interessen for ungdomsafdelingen, og der blev sluttet af med nationalsangen samt hurraer for HSC.

 

20.04.2007    Strøm og vand afbrydes fredag-lørdag

Kære sejlere, da der kommer besøg på cirkuspladsen LØRDAG 28 APRIL, vil der være lukket for strøm og vand på PLADSEN OG BRO E den inde ved sivene fra FREDAG EFTERMIDDAG OG LØRDAG til risikoen for fejltapning fra vore standere er drevet over. Mvh Lars Knudsen Pladsmester HSC 2990 2754.

 

19.04.2007    Flagmasten knækkede toppen under rejsning

Vi krydser fingre for at flagmasteudvalget får repareret flagmasten så den er klar til standerhejsning lørdag 21. april kl. 15.00

 

18.04.2007    Flagmasten rejses idag kl. 11.00 i renoveret stand

Troen ser ud til at holde! Idag kl. 11 starter arbejdet med at rejse masten. Vi har konstateret, at kranen kan nå ud på den anden side af klubhuset, så der er frit træk direkte til masten. Vi har rigget alle vanter, stag og liner til og klargjort et kæmpestykke tovværk til fastgøring i krankrogen. Alle nysgerrige er velkommen til at følge med i arbejdet og vi glæder os alle til standerhejsningen lørdag 21. april kl. 15.00.

 

17.04.2007    Situationsrapport fra broudvalget

Jeg har sammen med Lars Knudsen g.d. været til byggemøde med kommunen og entreprenøren, som ser ud til at have godt check på byggeriet. Det er altid vanskeligt at forudsige forsinkelser, som bl.a. kan være forårsaget af vejret samt vandstand. Hvis alt går efter planen er der en chance for, at vi kan ibrugtage pladserne på Nordkajen ca. 15.6, som kommer til at bestå af 4 x 4.5 m, 11 x 3.5m samt 10 x 3.0 m pladser uden forskudte pæle. Samtidig forventer entreprenøren at kunne starte forlængelsen af Bro A med 20 meter i uge 20-21, hvilket vil give os 10 nye pladser. Vi mangler derfor kun en endelig tilladelse fra kommunen på udvidelsen af Bro E, som vi vil foretage i samarbejde med HSF.

 

17.04.2007    Stemningsbilleder fra søsætning 2

 

17.04.2007    Giv os en hjælpende hånd uden at være håndværkeruddannet

Vi har virkelig brug for nogle flere hænder til at montere vore nye rød/grønne skilte samt vore vandslanger på broerne. Det er hverken svært eller behøver at vare mere end et par timer pr. medlem, men vi vil jo alle gerne nyde fordelen ved vore nyindkøb. Ring til Lars Knudsen på 29902754. På forhånd tak.

 

17.04.2007    Stemningsbilleder fra søsætningen 1

Man må have tror respekt for hvad vore kranførere er i stand til, når de håndplukker en båd som står i en hel håbløs situation som egentligt burde indebære at båden måtte vente en uge eller 2 på at blivesat. Jeg har set dem flytte både med stativ, pressenning og mast, fordi vedkommende overhoved ikke har skænket det en tanke at andre gerne vil i vandet.

 

16.04.2007    Nøgler fundet på pladsen

Vi har fundet et sæt nøgler på pladsen indeholdende nogle mindre nøgler samt en øloplukker. Kig lige på billedet og ring til Havnemester Claus Persson på 25112754 hvis du genkender dem.

 

15.04.2007    Sæsætning No. 1 er ny tilendebragt

Efter lørdagens helt store søsætningsdag med virkelig mange isætninger blev søndagen derimod mindre end forventet. Mange medlemmer er færdige og klar til næste uges isætning og vi må anmode alle de medlemmer som har både stående i første række om ikke at være skyld i at andre ikke kan komme i vandet. Vis derfor hensyn overfor din nabo, og arranger evt. en flytning med Lars Knudsen hvis du ikke kan blive færdig med din båd.

 

14.04.2007    Søsætningen går som i olie

Der er virkelig gang i søsætningen med god tålmodighed og diciplin fra bådejerne. Søsætningsregulativet er blevet fint overholdt af alle - tak for det. Medlemmer som normalt ligger på Nordkajen bedes henvende sig til havnemester Claus Persson 25112754 et par dage før forventet søsætning, hvorefter I får anvist en midlertidig plads.

 

13.04.2007    Ny joller til ungdomsafdelingen

Det er blevet besluttet at indkøbe 2 stk. tomandsjoller til ungdomsafdelingen på meget favorable betingelser og priser, idet projektet er delvist sponsoreret af Dansk Sejlunion. Der skulle være tale om joller med Olympisk status og vi vil orientere nærmere om detaljerne senere. Det er vigtigt for klubben at kunne tilbyde ungdomssejlerne nogle ordentlige forhold og udstyr hvis vi skal fastholde og udbygge ungdomsafdelingen.

 

 

 

08.04.2007    Tendens til køb af større og bredere både giver problemer

Der er en klar tendens til at bådene bliver større og bredere, hvilket udgør et problem for klubber som HSC, som ikke har mulighed for at lave større udvidelser end dem vi allerede har meldt ud omkring. Det er ikke klubbens pligt at skaffe en større bådplads i forbindelse med udskiftning til en bredere båd, og det vil være klogt at kontakte havnemesteren eller checke havnepladskartoteket på hjemmesiden. Det bliver imidlertid nødvendigt med en vis rokade, idet nogle både med beskeden bredde idag ligger på pladser som kunne anvendes bedre for at få regnestykket til at gå op. Vi håber på en forståelse omkring nødvendigheden af kommende tiltag og håber senere at kunne efterkomme ønsker om at flytte til andre ønskede pladser.

 

06.04.2007    Hotspot (trådløs internetadgang) godkendt af TDC

Vi har tidligere omtalt, at vi forhandlede med TDC om at vor klub kunne tilbyde trådløs internetadgang til gæster og os selv. Vi har fået godkendt denne ordning hos TDC og den ligger til underskrift hos formanden. Ordningen er uden omkostninger for HSC og forventes at have en ca. 150 meter dækning fra klubhuset hvor antenne og sender bliver monteret. Vi orienterer nærmere når TDC har installeret løsningen.

 

06.04.2007    Mange nye medlemmer søger indmeldelse i klubben

Der har gennem den sidste måned været mange ansøgninger om medlemskab med broplads, som vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde. Vi har fået en foreløbig godkendelse til udvidelse af vore broer fra kommunen og X-Yacht, som vil kunne give os et plus på ca. 15-20 pladser. Vi har truffet en bestyrelses-beslutning om at udvide optimalt, da etableringen af udvidelsen balancerer økonomisk og desuden vil give klubben en ekstraindtægt i årene fremover.

 

06.04.2007    Hvis du rigtigt keder dig og spejder efter nye opgaver på båden

Specielt når man køber brugt båd kan man komme i den situation at den tidligere ejer på grund af dårlig smag har overplastret båden med diverse streamers, vandliniestreger og "pas på" skilte. De er sejlivede kan jeg garantere for, men jeg er nu specialist efter at have fjernet 80 meter af slagsen. Spørg bare hvordan.

 

05.04.2007    Søsætningsmærker på båden

Vi har i år fået lavet trekantede mærker (4 i sæt) som monteres på båden under rælingslisten eller i vandlinien. Vi forestiller os, at de monteres i forbindelse med søsætning, når bådene hænger i stropperne. De fire små labels påklæbes (er ikke synlige fra afstand) og når båden skal på land til efteråret ved man præcis hvor stropperne skal sidde.

 

05.04.2007    Forudsætninger for søsætning

Selvom vi flere gange har gjort opmærksom på forudsætningerne for isætning med HSC´s kran, skal vi endnu engang orientere om reglerne.

Båden skal have et navn samt hjemsted, som kan være Haderslev, Haderslev HSC, Haderslev SC, Haderslev Sejl-Club m.fl. Det er ærgerligt at blive afvist af kranførerne fordi man har "glemt" at ofre de par hundrede kroner på et skilt som kan anskaffes hos f.eks. BW skilte, Haderslev.

Når du er kommet i vandet skal du sørge for at have en præsentabel stander, samt montere årsmærkaten 2007 på båden som er synlig fra broen. Du skal påregne et besøg af havnemester/pladsmester efter søsætningen, som vil uddele smileys samt lære Jer nærmere at kende.

 

05.04.2007    Søsætning af både samt rokeringer af havnepladser

Pladsmester Lars Knudsen har ansvaret for al søsætning af både med HSC´s kran. Det betyder, at hans anvisninger er de eneste gældende indtil båden ligger i vandet. Efterfølgende vil ansvaret for placering af bådene være havnemester Claus Perssons ansvar. På hjemmesiden www.hadersejlclub.dk vil havnepladskartoteket være ajourført. Vinteren er nu overstået og de både som ifølge regulativer ligger vest/øst må nu placere sig på de almindelige havnepladser.

 

05.04.2007    Søsætningen venter forude og en ny sejlsæson starter

Vi må i år være meget fleksible og tolerance omkring vore havnepladser. Renoveringen af Nordkajen betyder, at vi i en periode skal skaffe plads til de 25 både som normalt ligger på Nordkajen. Både som "kun" har vinteropbevaring, men som ligger på en plads ifm rigning, bedes i år hurtigst muligt sejle til deres hjemhavn.

 

05.04.2007    Montering af de nye rød/grønne skilte

Vi skal inden søsætning have monteret de nye rød/grønne skilte på samtlige bådepladser. Pladsmester Lars Knudsen anmoder medlemmer om hjælp til denne opgave. Det er hverken svært eller tidskrævende hvis vi er nogle stykker om opgaven. Ring venligst til 29902754 hvis du kan undvære et par timer af din fritid.

 

02.04.2007    Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde 20. marts

 

02.04.2007    Sommerbilleder 2006 set fra Dagmar af Ribe

Maritime oplevelser sætter sig ofte på nethinden eller i erindringen på sin helt egen måde. Mange gyldne øjeblikke kan genkaldes, når man mindst venter det. Oplevelser fra sommertogter opbygger sind og tanke, så man et helt år kan gå og glæde sig til det næste togt alene, eller med familie og venner.  Dette er fra nogle af de fjordture DAGMAR af Ribe gjorde i 2006. Hele besætningen glæder sig til 2007!

 

31.03.2007    Introduktionsaften for nye optimistsejlere

Tirsdag den 10. april kl. 18.00 afholdes introduktionsaften for nye optimistsejlere og deres forældre på Søsportcentret.

 

31.03.2007    Webmaster er på banen igen

Informationsstrømmen har ligget lidt underdrejet i sidste uge på grund af omlægning til nyt PC-udstyr. Det er nu på plads, så jeg håber, at kunne indhente det forsømte med nye informationer omkring vor klub.

 

28.03.2007    Optimistsejlerne er parat til ny sæson

Optimistjollesejlerne har startet sæsonen - med teoriundervisning på Søsportscenteret. Der er mange svære ord, styrbord/bagbord, luv og læ, sikkerhedsregler, knob og stik samt kapsejladsregler og søvejsregler der skal læres. Men der bliver gået til biddet, og de 4 C-sejlere der er tilbage fra det hold der startede sidste år  glæder sig til at komme på vandet.

 

27.03.2007    Toiletudvalget har forbedringer på bedding

I fortsættelse af beslutning truffet på sidste generalforsamling opstilles en toiletvogn i juli, august og september med 2 baderum samt 2 toiletter. Vognen opstilles i forbindelse med de nuværende toiletter ved den blå container og er beregnet til mænd, medens de eksisterende toiletforhold forbeholdes kvinder. Rengøring hentes udefra og tænkes foretaget 2 gange dagligt.

 

25.03.2007    Formandens klumme og betragtninger

Klubbens formand Hans Olling vil fremover på bestyrelsens vegne med mellemrum gøre status over de aktiviteter som er gennemført samt hvad vi arbejder med. Læs den første beretning under punktet "formandens klumme".

 

24.03.2007    Forklaring omkring udsættelsen af søsætning

 

21.03.2007    Kapsejladsmødet 12. marts 2007 var tyndt besøgt

Mødet som skulle evaluere sæsonen 2006 og planlægge denne sæsons kapsejladsaktiviteter havde meget lille tilslutning på trods af, at mange medlemmer på land gennem sæsonen har utroligt mange gode ideer og forslag til forbedringer.

 

18.03.2007    Flagmastelauget gør status

Læs statusrapporten samt se billederne af hvordan vi igen har fået en flot flagmast.

 

18.03.2007    Debat indlæg vedr. klubhusdrift fremover

Læs mere under punktet medlemsindlæg og kommenter det hvis I har lyst.

 

18.03.2007    Debat indlæg vedr. medlemmøde 5. marts 2007

Læs mere under punktet medlemsindlæg og kommenter det hvis I har lyst.

 

18.03.2007    Spændende tur fra Gran Canarie til Plymouth

Se billederne fra Bjarne Winthers sejltur 2005 i AKKI en 38 fods aluminiumsbåd ( ovni 385 fransbygget l.12,40m. b.3,80m. dep.6,5t.)
Turen gik fra PUERTO DE MORGAN Gran Canaria til Ponta Delgarda på øen Ilha De Seo Miguel Acores og derfra til Plymouth England, Zebrügge Belgien,
Amsterdam og sluttende i Ijmuiden Holland, ialt 2.700 sømil.
 

17.03.2007    Har du problemer med din bådmotor er hjælpen på vej

 

17.03.2007    Søsætningen 2007 er udsat 1 uge

Læs nærmere om de ændrede tidspunkter samt betingelserne for at blive søsat.

 

17.03.2007    Brobisserne har igen været på spil med ny grillplads

Det er næsten blevet trivielt at skrive om det store arbejde en lille flok medlemmer udfører for klubben. Uden dem ville havneområdet ligne GAZA BY og vi er derfor nødt til at rekruttere nye hjælpere som vil give en hånd med, inden de falder sammen af metaltræthed. Jeg har lavet et punkt under "kontakt os" menuen som hedder "frivilligt arbejde", og hvis man kan afse nogle timer engang imellem, så hjælp klubben og vær samtidig med i hyggeligt socialt samvær.

 

17.03.2007    Invitation til HSF om deltagelse i kapsejladser

Kapsejladsudvalget har inviteret medlemmerne fra HSF til at deltage med både eller som gaster ved kapsejladser, både de ugentlige mandagsmatcher samt de årlige officielle kapsejladser som f.eks. Blå Bånd, Fyrskibssejlads m.v. Tilmelding kan foregå via "kontakt os" menupunktet eller ved henvendelse til Svend Nielsen. Datoer for sejladserne vil blive lagt ud på siden i løbet af de næste dage.

 

17.03.2007    Årligt statusmøde afholdt med HSF og Kajakklubben

HSC´s sekretær Ove Kristoffersen konkluderede, at "mødet blev afholdt i god ro og orden". Det var imidliertid kun den halve sandhed, idet mødet blev holdt i en utrolig god ånd, som giver løfter om et fremtidigt harmonisk og konstruktivt samarbejde mellem HSF, HSC og Kajakklubben. Vi har besluttet, at lade fortiden ligge og sammen kigge ind i fremtiden. idet vi jo alle i bund og grund kun har en fælles interesse, nemlig at dyrke vor sport og hobby. Med håbet om et samarbejde inviterede Kajakklubben til et fællesarrangement i sommer, hvor vi alle kan lære hinanden bedre at kende.

 

15.03.2007    Teoriaften for C-2ére. ved Jeppe Friis

Husk teoriaften i Søsportcentret den 20. marts om emnerne styrbord/bagbord, luv/læ, sikkerhedsregler, lidt om kapsejlads, sømandsskab og knob/stik.

Læs nærmere på ungdoms udvalgssiden.

 

12.03.2007    Repræsentantskabsmøde i Søsportcentret

4 medlemmer fra HSC´s bestyrelse deltog i mødet arrangeret af søsportcentret, og som havde et meget alvorligt emne på dagsordenen, nemlig søsportcentrets overlevelse på sigt. Problemerne skyldes, at den Ny Haderslev kommune har lavet ændringer i tilskudsordningerne, som bevirker, at centret på sigt kan risikere at miste et meget betydeligt tilskud, som kan bevirke at centret bliver tvunget til at lukke. Der bliver arbejdet hårdt i bestyrelsen på at påvirke politikerne så det ikke kommer så vidt samt at indføre nye vedtægter der vil gøre arbejdet i bestyrelsen mere effektivt.

 

12.03.2007    D-Dag for kapsejladsaften

 

09.03.2007    Medlemsindlæg er også debatindlæg

Under punktet medlemsindlæg kan man naturligvis udtrykke sin mening om et emne. Det er derimod ikke forbudt for andre at have andre meninger om indlægget og kommentere det, så der derved kommer en debat og nye synspunkter omkring emnet. Kast et interessant eller kontroversielt emne i spil og se hvad andre mener. mvh webmaster.

 

08.03.2007    Pladsmesteren er i forårshumør

Fra mandag d. 12 marts sætter jeg strøm på pladsen, så bådejerne har en chance for at blive klar til søsætning fra d. 6. april. Vand følger hurtigt efter. Alle bådejere, der står først for, skal være klar til den første week-end, da de ellers vil spærre og forsinke søsætningen af andre både. Dette vil give en del sure miner fra dem, der er klar til at blive søsat. Husk på: Sidst op - først i. Navn på båden med hjemsted (HSC eller Haderslev SC el. lign) bliver kontrolleret sammen med restanceliste.

 

08.03.2007    Referatet af medlemsmødet Brainstorm 05.03.07

 

08.03.2007    Referatet af bestyrelsesmøde 28.02.07 ligger nu klar

 

06.03.2007    Brobisserne har været på spil igen   

Så har brobisserne været igang med renovering af E-broen og pladsmesteren vil hermed gerne takke alle, der har ydet et stykke arbejde på dette brostykke. Der er stadig lidt arbejde der skal laves, oprydning af plads vest og oprydning på plads øst ved søsætningskajen. Vi kom lige til at skære nogle piletræer ned og disse må vi jo have fjernet, så det kan se ordentligt ud.Vi venter bare på lidt bedre vejr. Endnu en gang TAK FOR HJÆLPEN.

 

06.03.2007    Har man været ude for noget så groft

Vi har tidligere været ude for at medlemmer har fået stjålet påhængsmotorer, men her er da topmålet af frækhed. Nogen er løbet med en badestige, og den kunne åbentbart ikke skrues af på grund af rust eller lignende. Hvad gør man så, jo man tager en vinkelsliber og skærer hele badestigen ud.

 

06.03.2007    Stort fremmøde til Brainstormingaftenen

Mandag aften blev vort første medlemsmøde i 2007 afviklet med ca. 40 deltagere, og en bunke gode og konstruktive forslag som bestyrelsen nu i den nærmeste fremtid vil kulegrave og komme med et forslag til hvordan vi både økonomisk og praktisk kan gennemføre dem. Vi arbejder på at lægge et referat ud på siden så snart vi har finpudset materialet fra igår.

 

04.03.2007    D-DAG for medlemsmøde

Imorgen aften søsætter bestyrelsen årets første medlemsmøde, som vi håber vil resultere i rigtigt mange gode forslag vi kan arbejde videre med. Det er vigtigt, at vi får så bred en repræsentation af medlemmer, så vi får alles synspunkter med til den videre bearbejdning.

 

04.03.2007    Gastebørsen er nu indviet på siden

Alle som har sejlet kapsejlads ved hvor svært det kan være at få gaster til sejladserne. Mange sejler også tur alene, selvom selskab nok ville være mere hyggeligt. Derfor kan I nu under menupunktet "kontakt os" vælge gastebørsen og få lagt Jeres ønsker og data ind så andre medlemmer kan kontakte Jer.

 

04.03.2007    "Goliath" ramslaget er ankommet til Haderslev

Brorenoveringen på Nordsiden er nu godt igang, idet træbroen med pæle ind mod kajen er fjernet. Som nævnt tidligere har vi fået et fint samarbejde med kommunen som vi p.t. forhandler med omkring udbygning af vort område. Vi kan desværre ikke i skrivende stund løfte sløret for hvad det helt konkret går ud på, men håber at kunne informere nærmere indenfor de næste 14 dage. 

 

27.02.2007    Vort gamle masteskur mod vest er nu væk

Tordenskjolds soldater har igen været på arbejde for klubben og har nedtaget det gamle masteskur som går parallelt med sporene. På trods af, at der er blevet informeret om at der ikke måtte placeres master i skuret på grund af nedrivningen, lå der alligevel et større antal i skuret. Disse master er nu lagt på afstandsstykker på jorden og vi opfordre ejerne til at bjærge dem inden vi går igang med renovering af området. Se billederne fra projektet.

 

26.02.2007    Stort fremmøde til MEDLEMSMØDE ventes.

De foreløbige meldinger omkring vort medlemsmøde hvor vi afstikker klubbens fremtid, tyder på en meget stor interesse for at deltage. Af hensyn til borde og stole vil vi bede alle dem som pr. mail kan tilkendegive fremmøde om at lade høre fra Jer, så vi ikke kommer i den situation at nogen skal stå op. Vi håber at kunne give Jer et godt og spændende møde hvor vi i fælleskab kan lægge en strategi for hvor vi vil bevæge os hen i fremtiden.

 

26.02.2007    Fantastisk vellykket Cykel-tour 2007 afviklet i lørdags

Med 28 medlemmer til start i årets "Tour de Vesterskov" kl. 09.00 lørdag morgen, bød på en dejlig frisk cykeltour på ca. 25 km med indlagte spurter og forplejningssteder undervejs. Læs referatet eller se alle billederne fra arrangementet.

 

23.02.2007    Bådudstilling i Fredericia 23.-25. februar og 2.-4. marts 2007

Der er igen mulighed for at købe ny båd eller samle inspiration ved at gå på den store udstilling i Fredericia denne eller næste week-end. Se evt. udstillingens hjemmeside inden besøget.

 

22.02.2007    Båd og Grejbørsen

Den årvågne bruger af hjemmesiden har måske bemærket at grejbørsen nu også omfatter bådsalg. Er det ikke oplagt hvis et medlem har sin båd til salg, at han udbyder den til salg i klubben hvor man ikke skal køre langt for at se den eller transportere båden hjem fra sjælland. Der ligger masser af ting i garagen og på loftet andre måske kan bruge. Smid tingene ud på grejbørsen til en sveden pris og spar dig for turen til genbrugspladsen.

 

22.02.2007    Hotspot trådløs internet opkobling

Vore venner i HSF har på mange områder forstået at lave deres klub til et attraktivt sted at komme, hvilket man må have stor beundring for. Et lille tiltag overfor deres gæster er, at man trådløst kan komme på internettet når man besøger klubben. Dette tiltag er foretaget sammen med TDC og iflg. deres formand har det ikke været forbundet med udgifter til etablering og drift. Som webmaster forsøger jeg om vi kunne få samme ordning evt. som en samlet løsning for begge klubber. Den der ønsker at koble på internettet betaler via dankort selv og vi hverken tjener eller har ekstraarbejde i forbindelse med ordningen.

 

21.02.2007    Flytning af "Fregatten Jylland" - nyt navn "Jutlandia"

Der har været en del spekulationer om hvad dr. Carls fine gamle båd ender som. Nogle mener der kunne indrettes restaurant i konkurrence med Ollie, andre mener det kunne blive et fint klubhus, medens de mere kreative medlemmer håber på et bådteater. Sponsorer og investorer er meget velkomne til at deltage i bevarelsen af dette fine træskib. Se lige hvordan flytningen blev en realitet eller besøg skibet ved søsætningskajen.

 

21.02.2007    Cykel-tour 2007 bliver velbesøgt iår

Der har været fin søgning til arrangementet som løber af stablen lørdag. Bent Christensen håber endnu flere vil melde sig de kommende dage. Se lige indbydelsen endnu engang - og se hvad I evt. går glib af. Tourens holdkaptajn har fået nye cykel på grund af vejret.

 

 

19.02.2007    Møde med kommunen vedrørende Nordkajen

Vi har d.d. afholdt det første byggemøde med kommunen og er blevet mødt med en imødekommenhed som lover rigtigt godt for fremtiden.

 

19.02.2007    Flytning af Dr. Carls  mini "Fregatten Jylland"

Hvis der skulle være medlemmer som har behov for at få rørt lattermusklerne, er tidspunktet måske inde imorgen hvor Noller med kutter og besætning vil forsøge at slæbe træketchen Cilie fra Nordkajen over til søsætningskajen. Når de trinde besætningsmedlemmer iført gul overlevelsesdragt får kutteren til at rulle fra side til side er der ikke et øje tørt.

 

19.02.2007    Stemningsbilleder fra byggeriet på Nordkajen

 

17.02.2007    Ved nytårstid sender dronningen en hilsen til søen folk

Vi har fået en del henvendelser fra medlemmer som bor i udlandet eller arbejder som søfolk eller blot ikke kommer i klubben så tit. De synes vor nyhedsinformation er en form for livline til klubben og lad os derfor prøve at informere om små og store ting der sker omkring klubben. I har som medlemmer også en forpligtigelse til at yde et bidrag, så tænk på hvad I evt. kan bidrage med.

 

16.02.2007    75% af vore medlemmer har betalt kontingent rettidigt

Selvom vi iår har betalingsfrister som ligger tidligere end de foregående år, er det flot at over 75% allerede har betalt til tiden. Nu mangler vi de sidste 25% og vi sender nu en sidste påmindelse ud til disse medlemmer om at få betalt deres kontingent, så vi kan påbegynde de mange projekter vi har på bedding.

 

16.02.2007    Cykel-Tour 2007 - husk sidste tilmeldingsfrist 20. februar

Det er nu cykelspænderne skal findes frem, cyklerne efterses og tilmeldingen til årets bedste cykeltur skal sendes frem til Bent C. Det er ikke kun en gang motion men også en festlig og hyggelig dag med socialt samvær. Se lige indbydelsen engang til.

 

16.02.2007    Medlemmer som smider privat køkkenaffald  i HSCs containere?

Atter en gang husholdningsaffald i grå sæk. Usorteret elektronikskrot, der skal på genbrugspladsen eller afleveres til storskrald, herudover flere poser med køkkenaffald, inkl. adresse på, hvem er har lagt det i klub-containeren, som vi skal betale dyrt for at få sorteret. Endnu en gang vil jeg minde om, at man kan købe en sæk inkl. tømning for ca. 10 DKK hos kommunen (på genbrugspladsen). Fremover vil "tømmerne" blive lagt på nettet med navns nævnelse. Det kan da ikke være rigtigt, at vi andre skal betale for husstandstømning af medlemmerne husaffald, i så tilfælde skal kontingentet hæves! mvh Pladsmester.

 

16.02.2007    Problemstillingen omkring pladsstørrelser på den nye Nordkaj

Når renoveringen går igang vil alle pæle blive trukket op og vi vil have et stykke vand på ca. 85 meter. Vi har p.t. 25 pladser og skal nu tage stilling til hvilket mix af pladsstørrelser vi ønsker. Skal vi bibeholde antallet på 25 ? eller skal vi have flere bredere pladser. Havnemesterens forslag går på 4 stk. brede over 4 meter, 10 stk. på 3.50m og 11 stk. på 3.00 m. HAR DU ET FORSLAG - SÅ SEND ET INDLÆG UNDER "KONTAKT OS".

 

16.02.2007    Opmålingsholdet har været på vandet og opmålt alle pladser

Som nævnt i indlægget den 13.02.07 har et lille trekløver bestående af havne- og pladsmester samt Bjarne Winther været på havnerundfart og opmålt samtlige pladser med laserinstrument. En sammenligning med vore gamle optegnelser viser med klar tydelighed at der var mange væsentlige afvigelser, hvilke jo ikke gør tildelingen at havnepladser nemmere. Se havnepladskartoteket under broudvalg med de nye bredder.

 

13.02.2007    Opmåling af havnepladser imorgen

Set i lyset af den sidste udvikling i renoveringssagen af Nordkajen, vil havne- og pladsmesteren sammen med Bjarne Winther imorgen foretage en opmåling af alle vore havnepladser, så vi ved nøjagtigt hvad vi har at gøre godt med og hvordan vi evt. er nødt til at omrokere nogle af bådene. Lad os tage det som en udfordring og løse det i fællesskab.

 

13.02.2007    Kritisk forsinkelse af byggeriet på Nordkajen

Vi har fra kommunens side fået information om, at Nordkajen måske først kan tages i anvendelse ca. 1.7.2007. Det betyder, at vi skal have flyttet alle bådene over på sydsiden, hvor vi skal finde plads til 25 både. Der skal være byggemøde mellem kommunen og entreprenøren i næste uge og vi vil informere når vi ved mere. Vi arbejder allerede på højtryk for at finde en løsning som alle vil kunne acceptere.  

 

12.02.2007    Så er der åbent for Sjov og billedsiden.

Under punktet sjov og billedsider i menuen kan du nu få dine billeder fra ferieturen, sjove indlæg fra grillpladsen eller stemningsbilleder du vil dele med dine medlemmer ud på hjemmesiden.  Send dem pr. mail til webmaster@haderslevsejlclub.dk og vedhæft dem som jpeg.filer, så lægger jeg dem ud asap.

 

11.02.2007    Bliv informeret om aktiviterer via E-MAIL

Fra Christian Lageri har jeg modtaget et forslag om, at I kan indgå en mail-gruppe hvor jeg f.eks. 8 dage før et klubarrangement vil sende en mail hvor jeg minder Jer om aktiviteten. Selvom vi har klubblad og hjemmeside husker man måske ikke at der f.eks. er standerhejsning, gule ærter eller klubaften. Gå ind under punktet "kontakt os - ændre medlemsdata" og bekræft at I ønsker at modtage nyhedsmails og angiv Jeres mailadresse.

 

10.02.2007    Husk nu på at få bestilt navn og hjemsted til din båd i god tid.

Som det fremgår af vedtægterne vil både som ikke opfylder vedtægterne mht til navn og hjemsted samt kontingentrestance ikke blive søsat i 2007. Benyt derfor vinterperioden til at få bestilt nye navne- eller hjemstedskilte f.eks. hos BW skilte her i Haderslev, som leverer alle former for skilte til konkurrencedygtige priser.

 

10.02.2007    Renovering af Nordbroen - havnepladserne N1-N25

De resterende 3 både på nordsiden N1-N2-N24 har nu telefonisk fået information om at bådene SKAL være flyttet over på Sydsyden senest 20. februar 2007, og fortøjes i øst/vestlig retning. Vi håber på snart at kunne informere om hvornår restaureringen er tilendebragt og man kan flytte retur til sin oprindelige plads.

 

 

09.02.2007    Tilbud fra pladsmesteren om optankning af batterierne

Lørdag d. 17. februar vil der være strøm på havnepladsen, så medlemmer kan få tanket batterierne i bådene op. HUSK ALLE EL-STIK SKAL være intakte og beskyttet mod vejret, også regnvejret. Slut batterierne (akkumulatorerne) til på denne dag og tank op.

08.02.2007    Rokering af havnepladser

Som tidligere bebudet vil havne- og pladsmesteren foretage en opmåling af alle havnepladserne så snart det bliver lidt varmere i vejret. Det tyder på, at vore "gamle breddemål" ikke længere er til at stole på, og at vi efter opmålingen er nødt til at se på bådenes størrelse i forhold til den plads de ligger på. Vi er nødt til at få plads til alle 191 både og derfor må man have forståelse for, at det kan være nødvendigt at flytte lidt rundt på bådene.

 

07.02.2007    Hyggeaften  for optimistsejlerne hos Jeppe Friis

Indledningen til den nye sæson for optimistsejlerne blev traditionen tro afholdt hos Jeppe og billederne antyder også at det var en sjov og hyggelig aften.  

 

07.02.2007    Konstruktiv dialog med DB-partner som opfører Ny Hansborg

Som havnemester aflagde jeg d.d. ejerne af Ny Hansborg projectet et besøg på deres kontor på Nordsiden. Her fik jeg en gennemgang af hele projektet som forventes afsluttet i efteråret 2008. Det bliver efter planerne et smukt sammenhængende område med en promenade som udelukkende er for gående, men giver mulighed for fortsat at kunne køre ned til vore havnepladser på N1-N25.

 

03.02.2007    Udskiftning af 10 meter brodække på BRO E

Efter gennemgang af broerne har vi konstateret at et stykke på ca. 10 meter på bro E er i en sådan forfatning at man risikerer at gå gennem broen. Da vi jo har en del medlemmer hvis vægt overstiger 100 kg. er det nødvendigt for at undgå legemsbeskadigelser at udskifte det stykke inden sejlsæsonen starter.

 

02.02.2007    Samarbejde med vore naboklubber

Vi har sendt en hilsen til alle vore naboklubber fra Dyvig til Fredericia hvor vi opfordrer til et udvidet samarbejde, samt håber de vil lægge link ind på deres hjemmesider så deres medlemmer kan læse, at de er mere end velkomne hos os.

 

01.02.2007    Forfaldsdag for indbetaling af kontingent er 8. februar 2007 !!!!!!!!!!

 

01.02.2007    Nyt samarbejde med Sigma Farvecenter - Indbydelse til HEMPEL aften

Sigma farvecenter i Haderslev har besluttet at gå helhjertet ind i salg af malingsprodukter fra Hempel, og inviterer i marts måned HSC´s medlemmer til en informationsaften hvor folk fra Hempel vil fortælle om de nye malingstyper. Vi har samtidig fået tilsagn om, at Sigma vil tilbyde medlemmerne rabat på køb af produkter til båden. Vi orienterer løbende på nyhedssiden samt på aktivitetskalenderen om de nye tiltag.

 

01.02.2007    Renoveringen af vort broafsnit på nordsiden påbegyndes 4. marts 2007

Vi har netop indledt samtaler med kommunen om påbegyndelsen af renoveringen af nordkajen. Samarbejdet er etableret med Jens Hedegård fra Kommunen som også har ansvaret for Årøsund Havn. Lars Knudsen afholder i næste uge et møde med Jens Hedegård hvor vore ønsker til blandt andet strøm, vand og andre installationer bliver fremlagt. Bådene på nordsiden skal flyttes over på sydsiden senest omkring midten af februar. Vi følger sagen løbende med information på hjemmesiden.

 

28.01.2007    "Tyrkfejl" i klubbladet under kontingenter

Der er desværre indsneget sig en fejl på næstsidste side af klubblad 1/2007 som netop er på trapperne. Bådkontingentet er for 2007 1650,00 medens plads-kontingentet er kr. 1100,00.

 

21.01.2007    Invitation til DS Gør din havn og båd sikker

 

20.01.2007    Stevelt Bådelaug måske fortid i 2010

HSC har fået henvendelse fra flere medlemmer at Stevelt Bådelaug som forespørger på muligheden for medlemsskab og bådeplads hos os. Begrundelsen er iflg. disse medlemmer, at alle klubbens medlemmer er blevet sagt op af lodsejeren med udgangen af 2009. Hvad planerne er for området kendes ikke på nuværende tidspunkt, men vi arbejder på en nærmere redegørelse.

 

22.01.07

I februar måned nedtages det gamle masteskur, der står (endnu) ved X-yacht tegnestue-plads fremover kaldt for PLADS VEST! De master der ikke er fjernet inden nedtagningen, vil blive lagt på afstandspæle på jorden ved sporet. De master der ikke er fjernet efter sidste søsætningsweekend, vil blive bortskaffet og destrueret!

 

19.01.07

Masteopbevaring på en helt ny måde. Kreativ løsning til dem der vil være først i vandet til foråret. Se lige Løsningsmodel

 

12.01.2007    Totalrenovering af Bro A udskydes til efteråret

Bro A trænger gevaldigt til at blive totalt udskiftet, men det skønnes, at det både på grund af mangel på mandskab samt at vi risikerer nogle hårde vintermåneder, ikke lader sig gøre inden sæsonstart. Vi vil derfor udskifte de værste planker med materiale vi allerede har liggende. Arbejdet vil i stedet blive udført ca. 15. oktober 07 når bådene er kommet på land og inden vinteren igen er over os.

 

10.01.2007    Nye røde/grønne skilte til broerne

Der er indkøbt nye "optagetskilte" til alle 191 havnepladser og skiltene vil blive monteret inden sæsonstart. Skiltene er nemme at vende og vi håber det vil betyde at man vil vende dem til grøn når man sejler på weekend tur til glæde for de gæstesejlere som mange gange har svært ved at finde plads ved vore broer.

 

09.01.2007    Flagmasten er nu blevet lagt ned.

Holdet omkring renoveringen af vor flagmast foran klubhuset har nu lagt masten ned og er i gang med at flytte den hen et sted hvor den kan få en ordentligt overhaling. Den trænger gevaldigt til den helt store tur idet al lak stort set er væk.

 
 
https://www.haderslevsejlclub.dk/ https://haderslevsejlclub.dk/_ARKIVET_/

Disse arkivdata er rettet 19-03-2023